Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Sukcesja w firmach rodzinnych

Wspieramy przedsiębiorców w szczególnie ważnym dla nich i często niełatwym procesie sukcesji w firmach rodzinnych. Pełna sukcesja prowadzi do przekazania majątku, władzy i wiedzy w firmie pomiędzy pokoleniami, tak aby firma i jej wartość zbudowana przez Nestora została zabezpieczona i mogła być rozwijana w kolejnych latach.

 

Jak dowodzą liczne badania, najlepsze rezultaty sukcesji osiągnąć można, gdy jest ona zaplanowana, a jej wdrażanie jest odpowiednio rozłożone w czasie.

 

Dla zapewnienia płynnej kontynuacji działalności firmy rodzinnej ważne są m.in. kwestie wycofania się przez Nestora z prowadzenia biznesu, w satysfakcjonujący go sposób, uniknięcie konfliktów rodzinnych jak i zabezpieczenie firmy oraz rodziny, zwłaszcza nieletnich dzieci, na wypadek jego nagłej choroby lub śmierci. W przypadku firmy rodzinnej wystąpienie, choćby przemijająco, przeszkód uniemożliwiających właścicielom jej prowadzenie może wręcz zagrozić istnieniu firmy.

 

Nasze doradztwo opieramy o analizę aktualnej sytuacji firmy oraz rodziny właściciela. Dzięki temu możemy wyjaśnić oraz przedyskutować z określonymi członkami rodziny wszelkie aspekty ważne przy wypracowaniu indywidualnego, optymalnego planu sukcesji firmy rodzinnej, który  dostosowany zostanie do możliwości wynikające z przepisów prawa, uwzględniając również skutki podatkowe sukcesji zarówno dla rodziny Nestora jak i dla samej firmy. Sukcesja w firmach rodzinnych to proces wieloaspektowy i nierzadko dla rodziny oraz firmy korzystne okazuje się wsparcie także w aspektach pozaprawnych, np. zarządczych czy finansowych, dlatego współpracujemy także z firmami doświadczonymi w tego typu zagadnieniach.

 

Wdrażamy przyjęte koncepcje, obejmujące przykładowo przekształcenie formy prawnej działalności, jej podzielenie lub połączenie, uporządkowanie struktury własnościowej, zmiany w umowach spółek oraz rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie firmy w sytuacji nagłej sukcesji. Przygotowujemy potrzebne dokumenty, m.in. umowy sprzedaży, darowizny, pełnomocnictwa, porozumienia wspólników oraz aktualnych i potencjalnych spadkobierców, testamenty członków rodziny oraz umowy o spadek. Dobrze zaplanowana sukcesja pomaga też w relacjach z bankami i innymi kontrahentami, którym można pokazać w ten sposób perspektywę możliwie długiego i niezakłóconego działania firmy.

 

Niekiedy, gdy pełna sukcesja firmy rodzinnej z różnych względów nie jest najlepszym wyjściem lub nie jest możliwa, rozwiązaniem pozwalającym uzyskać największe korzyści dla rodziny Nestora może być wprowadzenie menadżerów spoza rodziny bądź przygotowanie sprzedaży firmy lub jej likwidacji.

 

Pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu czynności sądowych i pozasądowych potrzebnych do nabycia spadku jak też do objęcia kontroli nad firmą, w tym w ogłoszeniu testamentu, stwierdzeniu nabycia spadku oraz w podziale spadku. Działań tych podejmujemy się także, gdy sukcesja nie została zaplanowana, a które w takim przypadku nabierają często szczególnego znaczenia.

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Zarząd sukcesyjny w praktyce

Blog

czytaj więcej

Jak będzie można realizować zarząd sukcesyjny?

Rzeczpospolita

czytaj więcej

Zarządca sukcesyjny pomoże w planowaniu sukcesji

Blog

czytaj więcej

Zarządca sukcesyjny - kim jest i jakie ma obowiązki?

Rzeczpospolita

czytaj więcej