Proces inwestycyjno-budowlany

Oferujemy doradztwo we wszelkich aspektach cywilno- jak i administracyjnoprawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, obejmujące zarówno obsługę prawną jak i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w toku wyboru i nabycia nieruchomości, projektowania oraz procesu realizacji inwestycji. Prowadzimy również obsługę prawną procesów inwestycyjnych w obszarach szczególnie wrażliwych m.in. w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych, inwestycji typu greenfield lub brownfield, przebudowy dworców oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

 

Sprawdź co dokładnie możemy dla Ciebie zrobić:

 

  • przygotowanie procesu zagospodarowania nieruchomości, zbadanie jej stanu prawnego (w tym opracowanie raportów due diligence) oraz doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia lub zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk
  • pomoc w opracowaniu koncepcji zewnętrznego finansowania inwestycji (w tym negocjowanie umów kredytowych lub umów pożyczek) oraz w doborze odpowiednich, możliwe najmniej uciążliwych dla inwestora zabezpieczeń wymaganych przez finansującego
  • reprezentowanie przed instytucjami, organami administracji budowlanej, a także dostawcami mediów w postępowaniach o wydanie wszelkich uzgodnień, warunków, decyzji lub zgód niezbędnych do realizacji inwestycji
  • pomoc w przygotowaniu umów niezbędnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, w szczególności umów o roboty budowlane (w tym umów o generalne wykonawstwo i umów podwykonawstwa), umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski lub nadzór inwestorski, a także umów konsorcjum
  • prowadzenie negocjacji i reprezentowanie różnych uczestnikó procesu budowlanego w sporach dotyczących ich wzajemnych rozliczeń, a także w sprawach dotyczących wykonywania zobowiązań z rękojmi i gwarancji
  • wsparcie prawne w procesie komercjalizacji powstałej powierzchni (biurowych, handlowych i magazynowych) oraz przygotowanie odpowiednich umów z architektami i dostawcami usług, a w późniejszym etapie realizacji inwestycji – również z najemcami, dzierżawcami czy zarządcami nieruchomości

Specjaliści

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się