Proces inwestycyjno-budowlany

Oferujemy doradztwo we wszelkich aspektach cywilno- jak i administracyjnoprawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, obejmujące zarówno obsługę prawną jak i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w toku wyboru i nabycia nieruchomości, projektowania oraz procesu realizacji inwestycji. Prowadzimy również obsługę prawną procesów inwestycyjnych w obszarach szczególnie wrażliwych m.in. w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych, inwestycji typu greenfield lub brownfield, przebudowy dworców oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

 

Sprawdź co dokładnie możemy dla Ciebie zrobić:

 

  • przygotowanie procesu zagospodarowania nieruchomości, zbadanie jej stanu prawnego (w tym opracowanie raportów due diligence) oraz doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia lub zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk
  • pomoc w opracowaniu koncepcji zewnętrznego finansowania inwestycji (w tym negocjowanie umów kredytowych lub umów pożyczek) oraz w doborze odpowiednich, możliwe najmniej uciążliwych dla inwestora zabezpieczeń wymaganych przez finansującego
  • reprezentowanie przed instytucjami, organami administracji budowlanej, a także dostawcami mediów w postępowaniach o wydanie wszelkich uzgodnień, warunków, decyzji lub zgód niezbędnych do realizacji inwestycji
  • pomoc w przygotowaniu umów niezbędnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, w szczególności umów o roboty budowlane (w tym umów o generalne wykonawstwo i umów podwykonawstwa), umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski lub nadzór inwestorski, a także umów konsorcjum
  • prowadzenie negocjacji i reprezentowanie różnych uczestnikó procesu budowlanego w sporach dotyczących ich wzajemnych rozliczeń, a także w sprawach dotyczących wykonywania zobowiązań z rękojmi i gwarancji
  • wsparcie prawne w procesie komercjalizacji powstałej powierzchni (biurowych, handlowych i magazynowych) oraz przygotowanie odpowiednich umów z architektami i dostawcami usług, a w późniejszym etapie realizacji inwestycji – również z najemcami, dzierżawcami czy zarządcami nieruchomości

 

Od maja 2024 roku jesteśmy partnerem poznańskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wspieramy deweloperów, którzy często występują w roli inwestora i generalnego wykonawcy, na każdym kroku procesu inwestycyjno-budowlanego.

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Czy inwestor zapłaci kary umowne za brak lub nieterminowe przygotowanie do inwestycji?

Blog

czytaj więcej

Nie trzeba zastrzegać maksymalnego limitu wysokości kar umownych

Blog

czytaj więcej

Zastrzeganie kar umownych – subiektywny przegląd błędów i nieprawidłowości

Blog

czytaj więcej

Nie będzie kar umownych za brak zapłaty za roboty budowlane

Blog

czytaj więcej

Obowiązek przekazania dokumentacji projektowej

Rzeczpospolita

czytaj więcej

Obowiązek przekazania dokumentacji projektowej – konsekwencje z perspektywy inwestora

Blog

czytaj więcej