Poznań: Umowy partycypacyjne po nowemu

Niedawno w Poznaniu Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 103/2024/P , które opisuje procedurę postępowania przy zawieraniu tzw. umów partycypacyjnych . Istotą tego rodzaju umów jest nałożenie na inwestora (dewelopera) obowiązku budowy lub przebudowy układu drogowego w związku z realizacją przez niego inwestycji niedrogowej (np. mieszkaniowej). Prawną podstawą do...

czytaj więcej

2024-02-28 12:55:52

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Decyzja wspólnika o zbyciu udziałów w spółce z o.o. może być podyktowana wieloma czynnikami. Nierzadko wspólnik może chcieć wyjść ze spółki, w ramach...

 

czytaj więcej

2024-02-27 12:50:43

Podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy stanowi wyrażoną w pieniądzu sumę wartości wkładów, które wspólnicy zobowiązali się w umowie spółki wnieść do jej majątku. Wysokość kapitału...

 

czytaj więcej

2024-01-11 13:50:35

ESG i obowiązek raportowania niefinansowego

Od 2024 roku największe przedsiębiorstwa będą zobowiązane poszerzyć zakres publikowanych raportów - zgodnie z unijną dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)...

 

czytaj więcej

2024-01-03 13:53:43

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości powinna sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie finansowe w określonych terminach. Niestety, z różnych powodów proces...

 

czytaj więcej

2024-01-02 13:40:25

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki to procedura, którą przejść muszą wszystkie podmioty zobowiązane do jego sporządzenia. Niekiedy może to być długotrwały proces, przede...

 

czytaj więcej

2023-12-29 09:38:25

6% podatku PCC przy zakupie kilku lokali

Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w...

 

czytaj więcej

pokaż więcej postów