Audyt prawny spółek i nieruchomości

Przeprowadzenie audytu prawnego spółek i nieruchomości najprościej ujmując ma chronić nabywcę przed kupieniem kota w worku. Audyt prawny (zwany także badaniem prawnym, analizą prawną czy z j. ang. due diligence) prowadzi się nie tylko po to by odkryć zawartość tego worka, ale też po to, aby pozyskać dodatkową wiedzę jak z tą zwartością postępować.


Przeprowadzenie audytu prawnego to przejaw staranności i ostrożności przy wszelkich transakcjach dotyczących angażowania się w spółki czy nabywania aktywów o istotnej wartości, takich jak nieruchomości i przedsiębiorstwa. Due diligence pozwala uzyskać wiedzę o przedmiocie transakcji oraz ma na celu identyfikację ryzyk i zagrożeń związanych ze stanem prawnym np. o problemach z istotnymi umowami, obciążeniu majątku, czy konieczności uwzględnienia rozmaitych ograniczeń w swobodnym ukształtowaniu umowy. Niejednokrotnie może też dać przewagę negocjacyjną. Umożliwia to właściwe ustalenie, nie tylko finansowych, warunków transakcji.


Przeprowadzamy kompleksowe jak i cząstkowe audyty prawne spółek i nieruchomości, a efektem naszych prac jest raport z badania prawnego. W zależności od ustaleń raport może wskazywać tylko na ryzyka prawne, obejmować sposoby ich uniknięcia lub rozwiązania problemów, czy też w skondensowany sposób przedstawiać obraz całej sytuacji prawnej przedmiotu transakcji. Naszą analizę każdorazowo dostosowujemy do konkretnego przypadku – specyfiki badanego przedmiotu, celów którym badanie ma służyć, a przede wszystkim do Twoich potrzeb i oczekiwań.

 

Nasze doświadczenia obejmują audyty prawne, w których ryzyko wykryte przez nas miało wpływ na cenę, jak i takie, po których z transakcji rezygnowano albo dokonanie transakcji było uzależnione od usunięcia stwierdzonych uchybień.


Audyt prawny spółek lub nieruchomości warto przeprowadzić także m.in. w celu przygotowania się do transakcji i negocjacji przez stronę sprzedającą, a także w związku ze zmianą menadżerów (raport otwarcia) lub celem zweryfikowania prawnie całokształtu lub części bieżącej działalności przedsiębiorcy.

Specjaliści

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

 

kancelaria@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się