Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna, to nowe narzędzie prawne, które może być atrakcyjne zarówno ze względu na relacje pomiędzy członkami zarządu lub beneficjentami, jak i ze względów organizacyjnych i podatkowych. Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest m. in. oddzielenie i ochrona majątku prywatnego, przekazanego fundacji, od majątku związanego z działalnością gospodarczą. Fundacja rodzinna liczyć może także na zwolnienie z opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności oraz stosunkowo niewysokie opodatkowanie w razie wypłacania świadczeń na rzecz beneficjentów. Co ważne, fundacja rodzinna nie musi służyć realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, lecz inny celom określonym przez fundatora.

 

Zalety fundacji rodzinnej:

 

  • pozwala na przekazanie majątku sukcesorom i jednocześnie odejście od standardowych zasad dziedziczenia np.: od problemów związanych z rozproszeniem majątku czy z koniecznością zapłaty zachowku przez spadkobierców
  • może być atrakcyjną alternatywą w stosunku do spółki holdingowej lub spółki majątkowej (nie prowadzącej, poza określonymi wyjątkami, działalności gospodarczej) nieobciążoną dodatkowymi podatkami czy daninami publicznymi np. składkami ZUS, korzystniejszą niż struktury tworzone dotychczas w ramach tzw. estońskiego CIT oraz pozwalającą na reinwestowanie
  • zapewnia poufność w większym zakresie niż np.: spółki, z uwagi na to, że akta rejestrowe fundacji rodzinnej może przeglądać tylko fundator, członek organu fundacji rodzinnej, jej beneficjent oraz osoba mająca interes prawny
  • elastyczność kształtowania zasad ładu korporacyjnego – od woli fundatora zależą zasady powoływania i odwoływania członków organów fundacji rodzinnej, to jakie uprawnienia i obowiązki otrzymają ich członkowie a także to kto, w jakich przypadkach (pod jakimi warunkami, od kiedy) i jakie świadczenia (pieniężne lub niepieniężne, w jakiej wysokości) będzie otrzymywać poszczególna osoba będąca beneficjentem fundacji (także sam fundator)
  • pozwala na wykorzystanie niezwykle korzystnych preferencji podatkowych w zakresie opodatkowania majątku, działalności gospodarczej oraz wypłacanych świadczeń

Nasza oferta

 

Pomagamy przy stworzeniu fundacji rodzinnej, a w tym przy zaplanowaniu i przeprowadzeniu ewentualnie potrzebnej reorganizacji majątku prywatnego i firmowego (w tym także spółek) oraz jego przekazaniu do fundacji rodzinnej. Nie zapominamy oczywiście o tym, że z fundacją rodzinną związane jest najczęściej więcej osób, a nie tylko sam fundator. Dlatego bardzo ważne jest dla nas właściwe, dobre określenie wzajemnych relacji fundacji rodzinnej i poszczególnych osób, na które istnienie tej fundacji będzie miało wpływ i wspieramy je w tym procesie.

 

Fundacja rodzinna i nasza pomoc skierowana jest zatem do:

 

  • osób myślących o sukcesji - wycofaniu się z aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej a dalej o przekazaniu majątku lub o zabezpieczeniu rodziny (spadkobierców) na wypadek nieprzewidzianego wypadku. Jak wiemy z doświadczenia warto to zaplanować niezależnie o tego, czy wycofanie się z aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej jest bliższe czy dalsze w czasie;
  • osób, które nie myślą (przynajmniej jeszcze) o sukcesji, lecz także chcą zreorganizować swój majątek – fundacja rodzinna może być w takim przypadku wartościowym wyborem;
  • innych osób, a zwłaszcza rodzin fundatorów, które chciałby w powyższych sprawach wziąć udział z niezależnym doradcą.

W zależności od tego, do której grupy osób się zaliczasz, jakie osoby są w Twojej rodzinie czy poza nią (np.: kluczowi pracownicy) i co chcesz przeznaczyć dla siebie czy innych osób, fundacja rodzinna zostanie przez nas w inny sposób zaprojektowana.

 

Współpracujemy z firmami mogącymi w razie potrzeby doradzić także w aspektach ekonomicznych, biznesowych i relacyjnych planowanego utworzenia fundacji rodzinnej.

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

 

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

 

kancelaria@kniw.pl

skontaktuj się