Agata
Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

Obrót nieruchomościami rolnymi

Po zmianach prawa w 2016 r. obrót nieruchomościami rolnymi stał się trudny, ale nie niemożliwy. Pomożemy Tobie w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących nieruchomości rolnych, w tym w szczególności problemów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi.

 

Obsługujemy zarówno rolników indywidualnych, grupy producenckie, przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą w formie spółek, jak i podmioty nieprowadzące działalności rolniczej, lecz posiadające nieruchomości rolne, w tym inwestorów i deweloperów.

 

Oferujemy Tobie naszą pomoc:

 

  • w postępowaniach dotyczących wydzielania i scalania nieruchomości rolnych
  • w postępowaniach mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości rolnych
  • w zakresie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej
  • na każdym etapie transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych lub sprzedaży spółek posiadających nieruchomości rolne, w tym w szczególności na etapie identyfikacji stanu prawnego nieruchomości, przygotowania i negocjowania treści niezbędnych umów, w tym umów sprzedaży nieruchomości rolnych
  • jeśli zaistnieje taka konieczność, pomożemy też przy opracowaniu koncepcji zewnętrznego finansowania przy nabyciu nieruchomości rolnej, jak i w przygotowaniu stosownych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń
  • w problemach prawnych związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych, w tym w zakresie negocjacji warunków takich umów, a także rozliczenia wzajemnych świadczeń w tym nakładów poczynionych na nieruchomość
  • w zakresie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne
  • w kwestiach związanych z urządzeniami przesyłowymi posadowionymi na nieruchomości, w szczególności związanych z ustanowieniem służebności przesyłu, usunięcia lub zmiany lokalizacji urządzeń przesyłowych czy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości rolnej

 

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed organami, w tym w szczególności przed KOWR, w zakresie uzyskania zgód na nabycie nieruchomości rolnych.

 

W ramach naszej działalności wielokrotnie doradzaliśmy też spadkobiercom byłych właścicieli nieruchomości rolnych wywłaszczonych na podstawie dekretów. Doprowadziliśmy do pozytywnego zakończenia postępowań dotyczących odzyskania nieruchomości lub uzyskania odszkodowania za utracony majątek.

Specjaliści

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Adrianna Janicka

starszy prawnik
aplikant radcowski

adrianna.janicka@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Domy 70 m2 bez pozwolenia na budowę – pułapki Polskiego Ładu

Blog

czytaj więcej

Kupno ziemi rolnej a obowiązki nabywcy

Blog

czytaj więcej

Budowa siedliska na działce rolnej

Blog

czytaj więcej

Zgoda KOWR na zbycie i nabycie ziemi rolnej

Blog

czytaj więcej

Odrolnienie gruntu - kiedy jest możliwe i na czym polega

Blog

czytaj więcej

Nieruchomości rolne – wybrane ograniczenia w obrocie

Blog

czytaj więcej