Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Finansowanie projektów

Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej wymusza podejmowanie szeregu różnego rodzaju inwestycji, te z kolei nieraz wymagają od przedsiębiorstw dodatkowego finansowania. Sposób jego pozyskania, zabezpieczenie długu oraz wynikające z tego koszty, ograniczenia i obciążenia podatkowe są czasami istotniejsze niż ekonomiczne aspekty inwestycji.

Zapewnialiśmy doradztwo prawne w procesie finansowania kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych, transakcji dotyczących nabycia spółek, przedsiębiorstw i majątku, emisji obligacji, zawierania umów kredytowych, leasingowych i innych transakcji dłużnych. Naszymi Klientami byli i są zarówno przedsiębiorcy poszukujący finansowania, jak i finansujący (banki, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe). Na przestrzeni wielu lat doradzaliśmy czołowemu producentowi wyrobów sanitarnych w procesie refinansowania, o maksymalnej sumie zabezpieczenia wynoszącej kilkaset milionów euro, czy też w procesie finansowania procesu budowy budynków biurowych klasy A przy Placu Andersa w Poznaniu, a także w wielu innych projektach inwestycyjnych i transakcjach w zakresie zabezpieczenia i płatności ceny sprzedaży.

Zwróć się do nas jeśli:

 

  • pozyskujesz lub udzielasz finansowania projektu inwestycyjnego lub nabycia majątku i chciałbyś przygotować lub przeanalizować dokumentację prawną, zweryfikować koszty i ryzyka (w zakresie prawnym i podatkowym) związane z udzieleniem finansowania oraz ustanowionymi zabezpieczeniami długu, np. zastawem rejestrowym, hipoteką, wekslem, przewłaszczeniem na zabezpieczenie, umową dotyczącą pierwszeństwa zaspokojenia itp.
  • jesteś emitentem obligacji, obligatariuszem lub powiernikiem obligacji i potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie obligacji, które zostały lub zostaną wyemitowane
  • planujesz nabycie lub sprzedaż spółki, przedsiębiorstwa, nieruchomości lub innego majątku i poszukujesz porady prawnej co do sposobu zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży płatnej jednorazowo lub w częściach, w tym w ramach złożonych formach ustalania ceny (np. price adjustment)
  • rozważasz inne formy finansowania, dostosowane do Twojej specyfiki lub Twojego klienta wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej (np. finansowanie private equity, leasing i leasing zwrotny, subrogacja itp.)
  • poszukujesz doradztwa prawnego przy finansowaniu bieżącej działalności (pożyczki, kredyty obrotowe, faktoring itp.)
  • jesteś dłużnikiem lub wierzycielem, który potrzebuje wsparcia kancelarii prawnej w procesach restrukturyzacji zadłużenia, refinansowania oraz zagadnieniach niewypłacalności przedsiębiorcy

Specjaliści

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Crowdfunding jako metoda pozyskiwania kapitału w celu realizacji inwestycji deweloperskich

Blog

czytaj więcej

Sposoby finansowania inwestycji deweloperskich

Blog

czytaj więcej

ABC Transakcji: Share deal vs. asset deal

Blog

czytaj więcej

ABC Transakcji: Klauzule opcyjne – kiedy wspólnicy mogą je zastosować

Blog

czytaj więcej