Agata
Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

Farmy fotowoltaiczne

Pomagamy indywidualnym inwestorom, jak i przedsiębiorstwom realizującym projekty PV przebrnąć przez skomplikowane procedury związane z nabyciem tytułu prawnego do gruntu pod instalacje fotowoltaiczne, ich powstaniem, uruchomieniem i ewentualną sprzedażą projektu.

 

Rozbudowa zaplecza prywatnych systemów fotowoltaicznych okazuje się być dzisiaj jednym z najbardziej efektywnych wyborów podczas trwającej transformacji energetycznej naszego kraju. Farmy fotowoltaiczne dają dziś małym i dużym inwestorom możliwość współtworzenia nowoczesnych przedsięwzięć, które realizowane są z poszanowaniem natury. Ponadto inwestujący w farmy fotowoltaiczne mogą dziś liczyć na doraźne wsparcie finansowe, które wyraźnie obniża ryzyko inwestycji. Farmy PV są atrakcyjną inwestycją także dla osób, które chcą wydzierżawić swoje grunty pod ich instalację, dają bowiem pewny i stabilny dochód. Wszystko to sprawia, że coraz więcej podmiotów zainteresowanych jest budową instalacji fotowoltaicznych, a branża odnawialnych źródeł energii staje się interesująca dla inwestorów szukających efektywnych sposobów na lokatę kapitału.

 

Naszą ofertę kierujemy zarówno ku przedsiębiorstwom energetycznym, inwestorom, podmiotom, które dopiero planują działalność w sektorze energii odnawialnej (zarówno w ramach autokonsumpcji jak i sprzedaży na rzecz innych podmiotów) jak i właścicielom gruntów, którzy chcieliby umożliwić realizację inwestycji innym podmiotom i oddać posiadany przez siebie grunt w dzierżawę.

 

W tym obszarze możemy pomóc i Tobie w:

 

  • analizie stanu prawnego nieruchomości, na której planowana jest realizacja projektu, w tym analizie dotyczącej tytułu prawnego do gruntu, możliwości nabycia - jeśli grunt ten ma charakter rolny - jak i przeznaczenia nieruchomości w dokumentach planistycznych,
  • przygotowaniu, opiniowaniu lub negocjacji warunków transakcji mających na celu nabycie tytułu do gruntu lub zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy gruntu,
  • procesie odrolnienia nieruchomości, w tym w ocenie możliwości i skomplikowania tej procedury oraz kosztów odrolnienia w odniesieniu do danej nieruchomości, a także w przeprowadzeniu przez poszczególne etapy tej procedury,
  • procesie przygotowania projektu do realizacji, w tym reprezentowaniu przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju zgód, opinii, decyzji, koncesji, wpisów do właściwych rejestrów, jak również uchwalenia nowego lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium,
  • przygotowaniu lub ocenie wszelkich  umów w toku realizacji inwestycji oraz działalności instalacji w tym np. umów projektowych, serwisowych, dystrybucyjnych, o przyłączenie, jak również ocenie planowanej działalności pod kątem wykorzystania wytworzonej w instalacji OZE energii elektrycznej,
  • ustrukturyzowaniu planowanej działalności, w tym założeniu bądź przeprowadzeniu działań reorganizacyjnych w celu dojścia do właściwej formy jej prowadzenia oraz oceny tejże z prawnego i podatkowego punktu widzenia,
  • przygotowaniu projektów deweloperskich jak i podmiotów je realizujących na potrzeby ich sprzedaży na rzecz inwestora, 
  • przeprowadzenie badania stanu prawnego instalacji OZE, podmiotu ją posiadającego lub nieruchomości, na której ta ma powstać bądź powstała (tzw. due diligence) na potrzeby realizacji projektu, jego sprzedaży lub nabycia, 
  • przygotowanie i negocjacja dokumentów w toku transakcji sprzedaży projektu bądź podmiotu go posiadającego.

 

Ponadto współpracujemy z firmami z branż powiązanych i niezbędnych w toku przygotowania inwestycji w tym geologami, geodetami, firmami deweloperskimi.  

Specjaliści

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Adrianna Janicka

starszy prawnik
aplikant radcowski

adrianna.janicka@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Fotowoltaika na dachu bloku

Blog

czytaj więcej

Farma fotowoltaiczna a podatek od nieruchomości

Blog

czytaj więcej

Warunki przyłączenia farmy fotowoltaicznej (instalacji OZE) – jak je uzyskać i co zrobić gdy nie zostaną wydane?

Blog

czytaj więcej

Inwestycje w fotowoltaikę a zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Blog

czytaj więcej

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Blog

czytaj więcej

Umowa dzierżawy gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną

Blog

czytaj więcej