Obsługa prawna deweloperów

Prowadzenie inwestycji deweloperskiej to nie tylko przedsięwzięcie duże pod kątem finansowym, ale również organizacyjnym i prawnym. Od wielu lat wspieramy zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność deweloperską, jak i podmioty o utrwalonej już pozycji rynkowej. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie inwestycji deweloperskiej (planowanie – przygotowanie – realizacja – rozliczenie – sprzedaż).

 

Inwestorom, którzy chcą rozpocząć lokowanie swojego kapitału w działalność deweloperską, oferujemy pomoc już na początku ich drogi, począwszy od ułożenia optymalnej struktury kapitałowej, przez audyt (due diligence) obranej nieruchomości, nabycie gruntu i podpisanie umowy z wykonawcami robót, po zawieranie umów deweloperskich z nabywcami i umów przeniesienia własności. Podmiotom, które od lat realizują inwestycje, oferujemy możliwość weryfikacji ułożonej przez nich struktury kapitałowej, wsparcie w ewentualnych sporach z wykonawcami, w tym dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, a także szerokie wsparcie w relacjach z nabywcami, często konsumentami.

 

W ostatnich latach obserwujemy wzmożoną aktywność ustawodawcy oraz zintensyfikowaną działalność UOKiKu. Śledzenie zmian legislacyjnych oraz decyzji UOKiK zajęłoby ogrom czasu, który deweloperzy przeznaczają na swoją „podstawową” aktywność, czyli prowadzenie inwestycji. Dlatego też dziś deweloperowi potrzebny jest nie tylko sprawdzony fachowiec od robót budowlanych, ale również prawnik „trzymający rękę na pulsie”.

 

Mając to na uwadze staramy się być blisko branży deweloperskiej. Jesteśmy prelegentami szkoleń dla firm deweloperskich organizowanych w całym kraju. Wspieramy członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich, cyklicznie szkolimy deweloperów, nie opuszczamy też tematów doraźnych jak np. wpływ koronawirusa na zawarte umowy.

 

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz działalność deweloperską, czy prowadzisz ją od kilkunastu lat, oferujemy Tobie naszą pomoc między innymi w następujących obszarach:

 

Ułożenie optymalnej struktury korporacyjnej i kapitałowej

 

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, ułożenia relacji między wspólnikami oraz sposobu podejmowania decyzji, w tym przygotowanie aktów założycielskich i rejestracja w KRS
 • doradztwo w zakresie struktury kapitałowej prowadzonej działalności pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania spółki, sposobu wniesienia nieruchomości lub kapitału inwestycyjnego do spółki, w tym także doradztwo podatkowe

 Audyt i nabycie gruntu

 

 • audyt prawny nieruchomości – analiza historii właściciela działki, weryfikacja oraz czyszczenie KW (stare wpisy, nieaktualne roszczenia i hipoteki), służebności
 • analiza umów zakupu nieruchomości pod planowaną inwestycję

 Przygotowanie inwestycji

 

 • zmiana sposobu użytkowania nieruchomości
 • wsparcie w procesie zmiany planu miejscowego (MPZP)
 • pomoc w uzyskiwaniu decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej lub leśnej
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenia na budowę sieci
 • uzyskanie decyzji środowiskowej

 Realizacja inwestycji

 

 • przygotowanie umów o prace projektowe, o nadzór budowlany, o roboty budowlane, w tym także umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, o przygotowanie inwestycji i zastępstwo inwestycyjne
 • weryfikacja różnych form zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu (gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe, kaucje gwarancyjne / kwoty zatrzymane itp.)
 • doradztwo przy bieżącym zarządzeniu kontraktem budowlanym (bieżące rozwiązywanie problemów na budowie)
 • wsparcie prawne przy odbiorze robót i rozliczeniach z wykonawcami
 • prowadzenie sporów sądowych i pozasądowych pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych (m.in. solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie dla podwykonawców)

 Sprzedaż lokali

 

 • przygotowanie umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, przeniesienia prawa własności
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomości, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów (przedwstępnych/ostatecznych)

 Obsługa posprzedażowa

 

 • doradztwo prawne przy roszczeniach nabywców dotyczących wad budynków
 • rękojmia / gwarancja

Wsparcie przy sprawowaniu zarządu i administrowaniu nieruchomością wspólną

 

 • opracowanie projektów uchwał
 • reprezentacja podczas zebrań wspólnoty

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Magdalena Mazur

radca prawny

 

magdalena.mila@kniw.pl

skontaktuj się

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

 

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się