Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Przekształcenie spółki

Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej jest często niezbędna by dostosować ją do stopnia rozwoju przedsiębiorstwa, otoczenia biznesowego, stopnia ryzyka gospodarczego, czy też zmian w prawie.

 

Jesteśmy prawnikami, którzy przeprowadzili kilkadziesiąt procesów przekształcenia spółek i innych reorganizacji prowadzących do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Doradzaliśmy m. in. wiodącym producentom żywności, koncernom energetycznym, podmiotom leczniczym, przedsiębiorcom prowadzącym działalność sportową i rekreacyjną, informatyczną, a także usługową i handlową. Chcemy korzystać z doświadczenia, które zdobyliśmy przy reorganizacjach spółek handlowych należących do największych korporacji w Polsce, by pomóc w rozwoju również małym i średnim przedsiębiorcom, w tym firmom rodzinnym.

 

Skontaktuj się z nami, jeżeli poszukujesz prawnika, który:

 

  • zrozumie Twoje potrzeby i zaproponuje nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem specyfiki branży i danego przedsiębiorcy, wspólników oraz ograniczenia ryzyka (odpowiedzialności za zobowiązania spółki)
  • zidentyfikuje skutki (korzyści i zagrożenia) związane z przekształceniem dla spółki, a także jej wspólników/akcjonariuszy (w zakresie prawnym i podatkowym)
  • poprowadzi proces zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej od strony prawnej, poprzez przekształcenie spółek lub w innym trybie przewidzianym prawem (transfer przedsiębiorstwa, problematyka gospodarczego wygaszenia działalności itp.)
  • przygotuje projekty dokumentów i zadba o wpis przekształcenia w odpowiedniej dacie do Krajowego Rejestru Sądowego
  • pomoże w przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej (indywidualnego przedsiębiorcy) lub spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (np. spółkę komandytową)
  • doradzi w zakresie stosunków z kontrahentami i zgłoszeniem skutków przekształcenia spółki w sądach, urzędach, rejestrach i ewidencjach

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o. o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Blog

czytaj więcej