Umowy dotyczące nieruchomości

Jesteś właścicielem nieruchomości, którą planujesz zagospodarować, uregulować jej stan prawny, sprzedać lub wynająć, a może zamierzasz nabyć lokal, grunt lub budynek? Pomożemy Tobie w sporządzeniu wszelkich niezbędnych umów związanych z obrotem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

 

Proponujemy indywidualne rozwiązania, uwzględniające Twoje oczekiwania biznesowe oraz uwarunkowania rynkowe, nie zapominając przede wszystkim o tym, że priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo.

 

Dlatego też oferujemy Tobie pomoc w zakresie przygotowania, opiniowania i negocjowania warunków wszelkich umów związanych z nieruchomościami w tym w szczególności:

 

  • umów zakupu i sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych lub warunkowych, umów rezerwacyjnych oraz umów deweloperskich
  • umów najmu lub dzierżawy, uwzględniających indywidualne cechy danej nieruchomości
  • umów współwłaścicieli nieruchomości, regulujących ich wzajemne prawa i obowiązki (w tym tzw. umów quad usum)
  • umów niezbędnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, w szczególności umów o generalne wykonawstwo i umów podwykonawstwa (w tym umów tworzonych w oparciu o standardy FIDIC), umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o prace projektowe, umów o nadzór autorski lub nadzór inwestorski, a także umów konsorcjum
  • umów dotyczących ustanowienia i znoszenia obciążeń nieruchomości, w tym służebności

W powyższym zakresie reprezentujemy zarówno inwestorów, generalnych wykonawców, architektów czy pośredników nieruchomości, jak i osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość, uregulować jej stan prawny lub wynająć ją na użytek prywatny.

Specjaliści

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

wspólnik
radca prawny

 

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się