Opłata za użytkowanie wieczyste

Jeżeli jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości i podwyższono Ci wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste albo nie zgadzasz się z aktualną jej wysokością i chciałbyś ją obniżyć – oferujemy Tobie naszą pomoc w tym zakresie. Nasza oferta obejmuje zarówno podjęcie działań obronnych przed podwyższeniem wysokości opłaty, jak i działań mających na celu obniżenie jej aktualnej wysokości. W obu wariantach reprezentujemy naszych Klientów również przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO) oraz sądem powszechnym.

 

Pomagamy użytkownikom wieczystym bronić się przed podwyższeniem wysokości opłaty rocznej. W szczególności oceniamy skuteczność wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty, weryfikujemy przedstawioną przez organ wycenę wartości nieruchomości stanowiącą podstawę wyliczenia nowej opłaty, sporządzamy stosowny wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz reprezentujemy Klienta w całym postępowaniu aktualizacyjnym. Z doświadczenia wiemy, że nowa (podwyższona) opłata może być kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy wyższa od dotychczasowej (jednemu z naszych Klientów podwyższono opłatę o 2.000%, co udało nam się skutecznie zakwestionować). Podwyższenie wysokości opłaty powoduje niejednokrotnie, że dalsze dysponowanie nieruchomością użytkowaną wieczyście staje się zbyt kosztowne, niewspółmiernie do korzyści jakie nieruchomość przynosi.

 

W interesie użytkowników wieczystych domagamy się również obniżenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, uzasadniając to spadkiem wartości nieruchomości lub występując o zastosowanie do danej nieruchomości obniżonej stawki procentowej będącej podstawą obliczenia wysokości opłaty, wskazując na trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Masz problem z naliczaną Tobie opłatą z tytułu użytkowania wieczystego i oczekujesz fachowej pomocy prawnej – skontaktuj się z nami.

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się