Prawnik OZE

Pomagamy tworzyć, rozwijać oraz nabywać projekty z szeroko rozumianego zakresu inwestycji eko (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła i własną sieć dystrybucyjną OZE). Doradzamy zarówno indywidualnym inwestorom, jak i przedsiębiorstwom realizującym projekty z branży OZE przebrnąć przez skomplikowane procedury związane z nabyciem tytułu prawnego do gruntu, powstaniem instalacji, uruchomieniem i ewentualną sprzedażą projektu. Wspieramy również firmy produkcyjne jak i deweloperów chcących wdrażać w swoich projektach rozwiązania ekologiczne. Od lat naszymi klientami są również właściciele gruntów, które mogą być wykorzystane pod inwestycje eko.

 

Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz lub rozpoczynasz działalność, czy też prowadzisz ją od dawna; niezależnie też od tego czy chcesz realizować inwestycje eko, nabyć gotowy projekt OZE, czy też jesteś właścicielem gruntu, który chciałbyś wykorzystać pod tego typu realizacje, to oferujemy Tobie naszą pomoc między innymi w następujących obszarach:

 

 Audyt i nabycie tytułu prawnego do gruntu

 

 • audyt prawny nieruchomości – analiza historii właściciela działki, weryfikacja oraz regulowanie stanów ujawnionych KW (stare wpisy, nieaktualne roszczenia i hipoteki), służebności
 • analiza dokumentów planistycznych w kontekście możliwości realizacji zamierzenia
 • analiza umów zakupu nieruchomości pod planowaną inwestycję
 • analiza umów dzierżawy pod inwestycję OZE

 Przygotowanie inwestycji OZE do etapu „ready to build”

 

 • zmiana sposobu użytkowania nieruchomości
 • wsparcie w procesie zmiany planu miejscowego (MPZP)
 • pomoc w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii oraz koncesji
 • regulacje dostępu do drogi publicznej lub urządzeń w tym do stacji transformatorowych

 Realizacja inwestycji

 

 • przygotowanie umów  o prace projektowe, o nadzór budowlany, o roboty budowlane, w tym także umowy z generalnym wykonawcą inwestycji
 • wsparcie prawne przy odbiorze robót i rozliczeniach z wykonawcą
 • prowadzenie sporów sądowych i pozasądowych pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych

 Transakcje zbycia/nabycia gotowych projektów OZE

 

 • due diligence dokumentacji projektu OZE, bądź spółki do której należy projekt
 • przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów nabycia projektów na każdym etapie ich realizacji (transakcje share deal/asset deal)

Ułożenie optymalnej struktury korporacyjnej i kapitałowej

 

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, ułożenia relacji między wspólnikami oraz sposobu podejmowania decyzji, w tym przygotowanie aktów założycielskich i rejestracja nowego podmiotu w KRS
 • doradztwo w zakresie struktury kapitałowej prowadzonej działalności pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania spółki, sposobu wniesienia nieruchomości, gotowego projektu lub kapitału inwestycyjnego do spółki, w tym także doradztwo podatkowe

Sprzedaż energii

 

 • weryfikacja możliwości oraz pomoc w organizacji sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z instalacji OZE, w ramach publicznych oraz komercyjnych systemów wsparcia np. aukcji OZE
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie wykonywania działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji, przesyłu oraz obrotu energią elektryczną m.in. weryfikacja umów z kontrahentami

 

Ponadto współpracujemy z firmami z branż powiązanych i niezbędnych w toku przygotowania inwestycji w tym geologami, geodetami, firmami deweloperskimi. 

Specjaliści

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Adrianna Janicka

starszy prawnik
aplikant radcowski

 

adrianna.janicka@kniw.pl

skontaktuj się

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

wojciech.kasprzak@kniw.pl

skontaktuj się

Adam Pospieszyński

prawnik
aplikant radcowski

 

adam.pospieszynski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

12 października 2022

Fotowoltaika na dachu bloku

Blog

czytaj więcej

29 sierpnia 2022

Farma fotowoltaiczna a podatek od nieruchomości

Blog

czytaj więcej

2 sierpnia 2022

Warunki przyłączenia farmy fotowoltaicznej (instalacji OZE) – jak je uzyskać i co zrobić gdy nie zostaną wydane?

Blog

czytaj więcej

25 lipca 2022

Inwestycje w fotowoltaikę a zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Blog

czytaj więcej

19 lipca 2022

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Blog

czytaj więcej

1 kwietnia 2021

Umowa dzierżawy gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną

Blog

czytaj więcej