Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Połączenie spółek

Połączenie spółek to często złożony proces integracji przedsiębiorstw łączących się spółek, wymagający wsparcia doświadczonych specjalistów w kwestiach właścicielskich jak i w zakresie bieżących decyzji zarządczych dotyczących scalenia spółek. Wiemy, jak to wsparcie zapewnić.

 

Doradzaliśmy w kilkudziesięciu fuzjach i inkorporacjach spółek i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Pomagaliśmy połączyć zarówno małe, rodzinne spółki z o.o. działające w branżach produkcyjnych i usługowych, jak spółki z największych grup kapitałowych w Polsce, w tym notowanych na WIG20. Utworzyliśmy naszą kancelarię m.in. po to, aby naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie spółek i ich integracji zaoferować każdemu, nie tylko największym korporacjom.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz specjalisty, który:

 

  • pomoże w opracowaniu strategii oraz struktury prawnej połączenia
  • zapewni pomoc prawną w trakcie całego procesu łączenia spółek, dokonywanego przez przejęcie spółki, a więc przeniesienie całego jej majątku, akcji i udziałów na inną spółkę, jak i poprzez zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek
  • przeprowadzi audyt prawny, mający na celu wskazanie korzyści jak i zagrożeń związanych z planowanym połączeniem, jak i koniecznych działań niezbędnych do zachowania „istoty” przedsiębiorstwa spółki przejmowanej
  • sporządzi projekty planu połączenia spółek, zawiadomień wspólników, uchwał spółek, a także sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie
  • przygotuje harmonogram połączenia i zapewni właściwą koordynację działań prawnych z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie połączenia, w tym np. doradcami ekonomicznymi, biegłym badającym plan połączenia itp., w celu ustalenia dnia połączenia na z góry zaplanowany dzień
  • może reprezentować organy spółki w postępowaniu przed sądem rejestrowym
  • przygotuje umowy lub statut spółki przejmującej, uwzględniające niezbędne postanowienia dla połączonego podmiotu
  • zapewni koordynację w procesie integracji przedsiębiorstw po wpisie połączenia spółek

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o. o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Blog

czytaj więcej