Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Zakładanie spółek i obsługa korporacyjna

Doradzamy indywidualnym osobom jak i istniejącym już przedsiębiorcom podczas zakładania nowych podmiotów gospodarczych. Powołaliśmy do życia wiele spółek różnych typów – jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Posiadamy też doświadczenie przy zawiązywaniu fundacji i stowarzyszeń.

 

W sytuacji, gdy wszelkie decyzje w spółce w praktyce podejmuje jedna osoba lub gdy wspólnicy posiadają już pewną wiedzę i mają jasność co do swoich oczekiwań, proces założenia spółki może być stosunkowo prosty. W takich przypadkach oferujemy przede wszystkim sprawne i prawidłowe spełnienie wymogów prawnych zawiązania spółki oraz jej rejestracji, pozwalając tym samym uniknąć błędów, opóźnień czy odmowy wpisu w rejestrze.

 

Niejednokrotnie zawiązanie spółki nie ogranicza się jednak jedynie do dopełnienia formalności, lecz jest procesem bardziej złożonym. Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej spółki i ukształtowaniu jej umowy (statutu) w sposób dopasowany do oczekiwań i konkretnej sytuacji np.: rodzinnej. Bierzemy także udział w negocjacjach między przyszłymi wspólnikami w sprawie m.in.: ich zobowiązań przy powstaniu spółki, relacji pomiędzy nimi oraz ze spółką w trakcie istnienia spółki, czy też zasad rozstania się. Określamy również reguły i zasady dotyczące spełnienia dodatkowych świadczeń wspólników na rzecz spółki. Ustalenia te przybierają często postać porozumień/umów inwestycyjnych.

 

Warto zauważyć, że podobne zagadnienia, wymagające uregulowania, pojawiają się także w przypadku przystępowania i wnoszenia wkładów do istniejącej spółki przez nowych wspólników.

 

Oferujemy również pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian umów spółek (statutów), umarzania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami w tym ustanawiania na nich zabezpieczeń.

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o. o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Blog

czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

Blog

czytaj więcej