Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Likwidacja spółki

Dalsze istnienie spółki nierzadko może okazać się niepotrzebne lub z różnych względów wręcz niemożliwe. Jeżeli wynika to z przesłanek dotyczących wyłącznie aktualnych wspólników spółkę można np.: sprzedać, połączyć lub podzielić. Jeżeli takie rozwiązanie nie wchodzi jednak w grę, najlepszym wyjściem zwykle jest przeprowadzenie likwidacji spółki. Wygaszana może być przykładowo działalność spółek tworzonych na potrzeby konkretnych, ukończonych projektów biznesowych np.: deweloperskich. Likwidacja spółki może również wynikać z niepodjęcia efektywnych działań prowadzących do przejęcia w drodze sukcesji firmy rodzinnej. Bywa też, że likwidacja spółki jest efektem konfliktu wspólników, prowadzącego w ostateczności do rozwiązania spółki przez sąd.


W każdym z powyższych przypadków możemy zaoferować pomoc prawną wspólnikom oraz likwidatorowi podczas całego procesu likwidacji spółki. W zakresie naszych prac leży zadbanie o czynności formalnie inicjujące oraz kończące likwidację (np.: złożenie odpowiednich wniosków w sądzie i urzędach, wezwanie wierzycieli spółki) jak też pomoc likwidatorowi w różnorodnych czynnościach zmierzających do zakończenia interesów spółki i ewentualnego rozdysponowania jej pozostałego majątku.


Jak pokazują nasze doświadczenia, w trakcie likwidacji mogą pojawić się rozmaite problemy, w tym zagadnienia specyficzne, nie występujące w toku bieżącej działalności spółki, w rozwiązaniu których możemy efektywnie pomóc. Niekiedy jesteśmy w stanie, w zależności od konkretnej sytuacji likwidowanej spółki i przy wsparciu służb księgowych, prawie całkowicie wyręczyć wspólników i likwidatorów w przeprowadzeniu likwidacji.

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Wystąpienie wspólnika ze spółki – zasady rozliczania

Blog

czytaj więcej

Udział wspólników w zyskach spółki komandytowej

Blog

czytaj więcej