Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Podział spółki

Podział jest jednym ze sposobów zmiany struktury kapitałowej i majątkowej spółki, wymagający właściwego przygotowania i przeprowadzenia.

 

Doradzaliśmy w wielu procesach podziału spółek lub wydzielenia majątku z jednej spółki do spółki istniejącej lub nowo zawiązanej. Nasi prawnicy byli koordynatorami prawnymi w złożonych transformacjach i podziałach największych spółek sektora energetycznego w Polsce, podziału przez wydzielenie w spółce będącej czołowym producentem wyrobów sanitarnych w naszym kraju, a także reorganizacji spółki informatycznej poprzez rozdzielenie prowadzonej działalności usługowej od posiadanej infrastruktury.

Pomagamy w:

 

  • ustaleniu optymalnej struktury prawnej spółki lub grupy spółek i sposobu jej osiągnięcia, z uwzględnieniem założeń właścicielskich i zarządczych
  • analizie skutków podziału dla spółki dzielonej, spółek przejmujących, a także akcjonariuszy lub udziałowców tych spółek (w zakresie prawnym i podatkowym)
  • analizie korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z planowanym podziałem, jak i szczególnych aspektów prawnych związanych z wydzielanym lub rozdzielanym majątkiem spółki dzielonej
  • przeprowadzeniu od strony prawnej całego procesu podziału spółek, dokonywanego przez rozdzielenie lub wydzielenie do spółek istniejących lub nowo zawiązanych
  • przygotowaniu projektów planu podziału spółek, zawiadomień wspólników, uchwał spółek, a także sprawozdań zarządów uzasadniających dokonanie podziału
  • przygotowaniu i wdrożeniu harmonogramu podziału, przy współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w podziale, w tym np. biegłym badającym plan podziału itp., a także wspieramy spółkę przy rejestracji podziału w zaplanowanym dniu
  • przygotowaniu umowy lub statutu spółki dzielonej i spółki lub spółek przejmujących, z uwzględnieniem stosunków właścicielskich i majątkowych
  • koordynacji procesu wyodrębnienia majątku ze spółki dzielonej do spółki przejmującej po wpisie podziału do rejestru przedsiębiorców KRS

 

Jeśli jesteś zainteresowany powyższymi zagadnieniami, skontaktuj się z nami.

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o. o.

Blog

czytaj więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Blog

czytaj więcej