Nabywanie przedsiębiorstw i majątku

Jeśli przejęcie firmy poprzez zakup udziałów czy akcji spółki (tzw. share deal) w określonej sytuacji jest niemożliwe lub zbyt ryzykowne, warto rozważyć nabycie całego przedsiębiorstwa wraz z posiadanym majątkiem i zawartymi umowami lub tylko majątku (tzw. asset deal). Jest to jedyna alternatywa dla stojących przed decyzją o przejęciu jednoosobowej działalności gospodarczej lub kiedy kupno spółki jest obarczone ryzykiem, z uwagi na możliwość przejęcia zidentyfikowanych lub niezidentyfikowanych długów, obciążeń oraz innych problemów prawnych i podatkowych.


W ciągu ostatnich kilkunastu lat członkowie naszego zespołu wielokrotnie doradzali na etapie analizy prawnej (przygotowując audyt prawny lub koncepcję prawną), a także w późniejszych procesach nabywania lub przejmowania przedsiębiorstw czy też części majątku (w tym nieruchomości). Obsługiwaliśmy kilkadziesiąt takich procesów zarówno u małych i średnich przedsiębiorców, jak i w największych grupach kapitałowych. Doradzaliśmy między innymi spółce należącej do światowej czołówki (TOP 3) branży logistycznej oraz grupom energetycznym, a z drugiej strony – np. dynamicznej firmie rodzinnej zajmującej się pośrednictwem pracy.

 

W ramach kompleksowej usługi zapewniamy również wycenę nabywanego przedsiębiorstwa. W celu odzwierciedlenia obiektywnej wartości przedmiotu transakcji korzystamy z metod majątkowych, dochodowych, a także porównawczych. Punkt ciężkości wyceny oraz waga przypisywana poszczególnym metodom jest ściśle zależna od przedstawionych nam okoliczności. Wycena przedsiębiorstw ma charakter interdyscyplinarny, a tym samym wymaga biegłej znajomości takich dziedzin jak: prawo, rachunkowość, czy też finanse przedsiębiorstw. Zespół naszych specjalistów jest w pełni przygotowany na zapewnienie wsparcia we wskazanych obszarach.

 

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie:

 

  • badania stanu prawnego przedsiębiorstwa lub części jego majątku (w tym np. statusu aktywów i pasywów, umów oraz ich właściwej kwalifikacji podatkowej, jako tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa)
  • analizy skutków prawnych i podatkowych oraz przedstawienia rekomendowanego wariantu nabycia przedsiębiorstwa lub majątku (np. sprzedaż, wkład niepieniężny)
  • przygotowania dokumentacji prawnej i – w razie potrzeby – negocjowania warunków prawnych nabycia przedsiębiorstwa lub majątku
  • ograniczenia lub zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością za długi i zobowiązania podatkowe związane z nabywanym przedsiębiorstwem lub majątkiem
  • ustalenia i zabezpieczenia ceny sprzedaży lub innego wynagrodzenia za nabycie przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem m.in. problematyki solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania związane z nabywanym przedsiębiorstwem
  • rozwiązywaniu tzw. przypadków trudnych, związanych np. z koniecznością naprawienia błędów prawnych, popełnionych przy nabyciu przedsiębiorstwa/majątku lub jego wniesienia tytułem aportu do spółki

Jeśli potrzebujesz wsparcia w powyższym zakresie, skontaktuj się z nami.

Specjaliści

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

 

kancelaria@kniw.pl

skontaktuj się

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

 

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Franciszek Horała

radca prawny

 

franciszek.horala@kniw.pl

skontaktuj się