Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Zmiana wspólnika

Każda spółka to stojący za nią człowiek, posiadający udziały w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez inne podmioty prawa. Zmiany w życiu wspólników oraz w łączącym ich stosunku prawnym wpływają na „życie” samej spółki, sposób jej działania i możliwość osiągania przez nią zamierzonego, wspólnego celu.

 

Wspierając naszych Klientów w podejmowaniu życiowych decyzji, doradzamy im również, jak te decyzje powinny zostać wykonane w odniesieniu do ich majątku. Uczestniczyliśmy wielokrotnie w procesie przystępowania i występowania wspólnika do spółki, zmianie zakresu zaangażowania wspólnika w spółce oraz dostosowaniu formy prawnej spółki do określonego składu wspólników.

 

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie:

 

  • prowadzenia procesu przystępowania nowego wspólnika do spółki, w tym również – oferty objęcia udziałów w spółce, opcji na udziały lub akcje dla członków zarządu jak i wyróżniających się menadżerów
  • przygotowania zmian umowy spółki lub umowy wspólników w celu zmiany zakresu praw i obowiązków, wkładów do spółki, czy udziału w zyskach
  • przeprowadzenia w spółce zmian dotyczących sytuacji rodzinnej wspólnika, przyjęcia do spółki członka rodziny (w związku z zaplanowaną sukcesją), zawarcia małżeństwa lub rozwodu itp.
  • analizy skutków prawnych i podatkowych oraz przedstawienia rekomendowanej wspólnikom formy prawnej spółki
  • negocjowania warunków prawnych przystąpienia lub wystąpienia ze spółki
  • rozwiązywaniu tzw. trudnych przypadków, związanych ze sporami wspólników, wykluczeniem wspólnika lub umorzeniem jego udziałów, a także rozwiązaniem lub likwidacją spółki

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Wystąpienie wspólnika ze spółki – zasady rozliczania

Blog

czytaj więcej

Umowa wspólników spółki komandytowej

Blog

czytaj więcej

Udział wspólników w zyskach spółki komandytowej

Blog

czytaj więcej

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Blog

czytaj więcej