Adrianna Janicka

starszy prawnik
aplikant radcowski

 

Specjalizuję się w prawie nieruchomości, w szczególności w kwestiach dotyczących obrotu nieruchomościami, umów sprzedaży, kupna, dzierżawy i najmu nieruchomości. Brałam udział w projektach związanych z najmem powierzchni biurowych, magazynowo – produkcyjnych i usługowych, w tym również z uwzględnieniem formuły build to suite.

 

Prowadzę sprawy związane z nieruchomościami rolnymi, które koncentrują się wokół audytu i sprawdzenia nieruchomości, zbycia i nabycia, planowania przedsięwzięć inwestycyjnych na gruntach rolnych, wsparcia w procedurze uzyskiwania zgód Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przekształcania gruntów rolnych.

 

Na co dzień zajmuję również inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Tworzę i recenzuję wieloletnie umowy dzierżawy gruntu pod inwestycje OZE zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i inwestorów. Uczestniczę w negocjacjach i wspieram Klientów w procesie zawierania umowy.

 

W kręgu moich zainteresowań znajduje się także prawo budowlane i szeroko rozumiany proces inwestycyjno – budowlany. Brałam udział w projektach związanych z tworzeniem umów o prace projektowe, umów z generalnym wykonawcą oraz umów przyłączenia do sieci.

 

Przeprowadzam analizy umów oraz opinie prawne również w języku angielskim.


Pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich o zróżnicowanym profilu działalności miałam możliwość doskonalenia swoich umiejętności i nabierania doświadczenia zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego.


Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie odbywam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

12 kwietnia 2023

Grant OZE - procedura przed złożeniem wniosku

Blog

czytaj więcej

21 marca 2023

Due diligence farmy fotowoltaicznej – co warto sprawdzić przed zakupem?

Blog

czytaj więcej

22 lutego 2023

Fotowoltaika na dachu bloku – ruszył grant OZE

Blog

czytaj więcej

20 lutego 2023

Umowa o prace projektowe – co powinna zawierać

Blog

czytaj więcej

11 stycznia 2023

Lokalizacja farmy wiatrowej - nowelizacja ustawy „wiatrakowej”

Blog

czytaj więcej

8 listopada 2022

Umowa dzierżawy gruntu rolnego pod farmę wiatrową

Blog

czytaj więcej