Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

Od kilkunastu lat doradzam Klientom w różnych obszarach ich działalności. To dzięki pracy z Klientami uczestniczę w ciekawych projektach, co daje mi prawdziwą satysfakcję i jest źródłem wielu inspiracji prawnych.

 

W Kancelarii jestem spoiwem łączącym nasze główne specjalizacje. Przede wszystkim zapewniam wsparcie prawne w zapobieganiu lub rozwiązywaniu konfliktów w obszarze spółek oraz nieruchomości. Prowadziłem ważne spory pomiędzy wspólnikami, często decydujące o dalszym losie spółki i jej przyszłym kształcie. Wielokrotnie reprezentowałem Klientów w skomplikowanych postępowaniach związanych z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, a także w sporach nieruchomościowych.

 

Wspieram różnych uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego – przede wszystkim inwestorów, wykonawców i podwykonawców. Doradzam w obszarze kontraktów, szczególnie dotyczących inwestycji budowlanych – poza samym ich sporządzaniem, prowadzę negocjacje, weryfikuję prawidłowość wykonania umów oraz dokonuję oceny zasadności powstałych na ich tle roszczeń.

 

Zajmuję się problematyką urządzeń przesyłowych, wspierając zarówno przedsiębiorców przesyłowych jak i właścicieli nieruchomości. Interesuję się kwestiami dotyczącymi aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (kierunek Master of German and Polish Law). Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Język: niemiecki

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

16 marca 2021

Ustawa deweloperska 2021 – większa ochrona nabywców, czy wyższe koszty mieszkań?

Blog

czytaj więcej

11 stycznia 2021

Cesja umowy deweloperskiej

Blog

czytaj więcej

9 czerwca 2020

Czy „wuzetki” wkrótce wygasną?

Blog

czytaj więcej

7 kwietnia 2020

Zastrzeganie kar umownych – subiektywny przegląd błędów i nieprawidłowości

Blog

czytaj więcej

20 marca 2020

Koronawirus a kontrakty handlowe

Blog

czytaj więcej

17 marca 2020

Nie będzie kar umownych za brak zapłaty za roboty budowlane

Blog

czytaj więcej