Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

Od kilkunastu lat doradzam Klientom w różnych obszarach ich działalności. To dzięki pracy z Klientami uczestniczę w ciekawych projektach, co daje mi prawdziwą satysfakcję i jest źródłem wielu inspiracji prawnych.

 

W Kancelarii jestem spoiwem łączącym nasze główne specjalizacje. Przede wszystkim zapewniam wsparcie prawne w zapobieganiu lub rozwiązywaniu konfliktów w obszarze spółek oraz nieruchomości. Prowadziłem ważne spory pomiędzy wspólnikami, często decydujące o dalszym losie spółki i jej przyszłym kształcie. Wielokrotnie reprezentowałem Klientów w skomplikowanych postępowaniach związanych z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, a także w sporach nieruchomościowych.

 

Wspieram różnych uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego – przede wszystkim inwestorów, wykonawców i podwykonawców. Doradzam w obszarze kontraktów, szczególnie dotyczących inwestycji budowlanych – poza samym ich sporządzaniem, prowadzę negocjacje, weryfikuję prawidłowość wykonania umów oraz dokonuję oceny zasadności powstałych na ich tle roszczeń.

 

Zajmuję się problematyką urządzeń przesyłowych, wspierając zarówno przedsiębiorców przesyłowych jak i właścicieli nieruchomości. Interesuję się kwestiami dotyczącymi aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (kierunek Master of German and Polish Law). Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Język: niemiecki

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

11 lipca 2019

Jak ważnie i skutecznie zastrzec karę umowną?

Blog

czytaj więcej

31 maja 2019

Obowiązek przekazania dokumentacji projektowej

Rzeczpospolita

czytaj więcej

25 marca 2019

Obowiązek przekazania dokumentacji projektowej – konsekwencje z perspektywy inwestora

Blog

czytaj więcej

12 grudnia 2018

Ustawa deweloperska do zmiany

Blog

czytaj więcej

30 listopada 2018

Ustawa deweloperska do zmiany

Projekt Inwestor

czytaj więcej

19 października 2018

Jak przekazać wykonawcy teren budowy

Rzeczpospolita

czytaj więcej