Magdalena Komudzińska

asystent prawny

 

Interesuję się szeroko pojętym prawem umów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sprzedażą i zakupem nieruchomości oraz umów deweloperskich. Swoją pracę magisterską poświęcam zagadnieniu skutków odstąpienia od umowy.

 

Doświadczenie zdobywałam w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich, realizując projekty o zróżnicowanej problematyce prawnej. Zajmowałam się m.in. bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowywaniem i weryfikacją umów najmu nieruchomości, a także wsparciem uczestników procesu budowlano-inwestycyjnego.

 

Jestem studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz trzykrotną stypendystką Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Język: angielski

Specjalizacje

napisz maila powrót do zespołu

Publikacje

14 grudnia 2021

Czy inwestor zapłaci kary umowne za brak lub nieterminowe przygotowanie do inwestycji?

Blog

czytaj więcej

10 grudnia 2021

Nie trzeba zastrzegać maksymalnego limitu wysokości kar umownych

Blog

czytaj więcej

9 grudnia 2021

Nowa ustawa deweloperska – do jakich umów i kto musi ją stosować

Blog

czytaj więcej

1 grudnia 2021

Nowa ustawa deweloperska – od kiedy należy ją stosować

Blog

czytaj więcej

1 września 2021

Duży przedsiębiorca i nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Blog

czytaj więcej