Jarosław Augustyn

of counsel
doradca podatkowy

Jarosław Augustyn

 

Jestem doradcą podatkowym z trzynastoletnim doświadczeniem. Przygotowuję kompleksowe analizy i opinie dotyczące konsekwencji podatkowych planowanych i podejmowanych przez Klientów działań. Doradzam w zakresie obowiązujących w Polsce podatków – VAT, dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości. Przygotowuję wnioski o wydanie interpretacji podatkowych. Doradzam przy sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych. Reprezentuję Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz przed organami samorządu terytorialnego w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportu).


Przez lata współpracowałem z wielkopolskimi kancelariami prawnymi, kierowałem również działem doradztwa podatkowego w spółce należącej do międzynarodowej grupy doradczej. Mam także za sobą okres pracy w urzędzie skarbowym. Z zespołem prawników Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy sp.k. współpracuję już od kilkunastu lat.


Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

napisz maila powrót do zespołu