Ulga IP Box: Rozliczanie kosztów z ubiegłych lat

Osoby rozliczające ulgę IP BOX po raz pierwszy wielokrotnie zastanawiają się jak głęboko w przyszłość sięgać można w poszukiwaniu kosztów podatkowych. Okazuje się, że nawet do roku 2013, konieczna jednak jest szczegółowa ewidencja podatkowa, prowadzona dla danego projektu badawczego. Co jednak, jeśli w 2013 nikt nie myślał o danym projekcie w takiej perspektywie? Czy da się cofnąć czas?

 

Podatnicy chcący skorzystać z preferencji IP Box są zobowiązani:

 

  1. wyodrębnić każde kwalifikowane IP w prowadzonej ewidencji rachunkowej,
  2. prowadzić tę ewidencję w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde każde kwalifikowane IP.
  3. wyodrębnić koszty niezbędne do kalkulacji nexus, przypadające na każde kwalifikowane IP, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,
  4. dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych IP – w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane IP, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 i 3,
  5. dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanego IP w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane IP lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe wyodrębnienie każdego kwalifikowanego IP przy jednoczesnym wyodrębnieniu przychodów i kosztów z przyporządkowaniem ich do danego IP.

 

Ewidencja podstawą ulgi

Jeżeli na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych IP lub kwalifikowanego dochodu, podatnik nie może skorzystać z ulgi IP Box. Posiadanie odpowiedniej ewidencji jest bowiem jednym z warunków z jej skorzystania.

 

Ewidencja zastępcza jest dozwolona

Nawet jeżeli dotychczas nie prowadzono przedmiotowej ewidencji, niezależnie od stanowiska organów podatkowych, ewidencję można sporządzić następczo po zakończeniu danego roku podatkowego, czy uzyskaniu indywidualnej interpretacji stanowiącej o możliwości skorzystania z ulgi dla danego IP.  Stanowisko o braku konieczności prowadzenia ewidencji na bieżąco zostało potwierdzone w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych. Wobec powyższego podatnicy mogą skorzystać z IP Box za poprzednie okresy rozliczeniowe, czego warunkiem jest wsteczne sporządzenie ewidencji kwalifikowanych IP na potrzeby IP Box. Warto również zaznaczyć, że w zakresie kwalifikowanych kosztów możemy się cofnąć do niektórych kosztów wytworzenia IP, aż do roku 2013.

 

Autor: Kinga Nowak

 

Czytaj więcej o uldze IP BOX:

 

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: ulga IP BOX

2021-02-23 09:23:42

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2021-02-12 09:05:50

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Ulga IP Box funkcjonuje od 2019 roku. Ulga pozwala na rozliczanie zysków z projektów badawczo rozwojowych, powstałych w oparciu o prawa własności intelektualnej, stawką 5% podatku...

 

komentarze (0)

czytaj więcej