27 listopada 2020

Ulga IP Box: Opis stanu faktycznego na potrzeby interpretacji indywidualnej

> ulga IP Box

Opis czynności wykonywanych w ramach prac nad oprogramowaniem oraz opis samego IP ma niebagatelne znaczenie dla uzyskania ulgi. Po pierwsze dlatego że, nieprecyzyjny opis może prowadzić do spłaszczenia charakteru wytwarzanych praw i tym samym do uznania przez organ, że podejmowane przez nas działania nie maja charakteru twórczego, a wytwarzane prawa nie są prawami kwalifikowanymi. Praktycy sami wiedzą najlepiej, że upgrade upgrade’owi nierówny. Po drugie opis stanu faktycznego we wniosku o wydanie indywidulanej interpretacji prawa podatkowego nieodpowiadający rzeczywistości, nawet w przypadku uzyskania pozytywnej interpretacji nie chroni.

 

Pozytywna interpretacja to nie cel sam w sobie

Oczywiście możemy napisać wniosek zawierający uproszczony opis sytuacji „Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi programistyczne, w ramach których wytwarza prawa autorskiego do programu komputerowego, które zbywa na rzecz Zamawiającego” i tu postawić kropkę, a następnie odebrać sutą nadpłatę podatku. Tylko czy taka interpretacja pozwala nam spać spokojnie?  Odpowiedzcie sobie sami.

 

Stan faktyczny a rzeczywistość

Podczas kontroli skarbowej organy sprawdzą nie tylko nasze zeznanie podatkowe i interpretacje. Zajrzą również do odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby IP box, a następnie do umów z odbiorcami naszych usług oraz dokumentacji wdrożeniowej. Jeżeli analiza tych dokumentów doprowadzi Organy do przekonania, że nie wytwarzaliśmy kwalifikowanych IP, wówczas musimy liczyć się z domiarem, a sama interpretacja, w treści której napisano, że „stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wytwarzania kwalifikowanych praw autorskich do programu komputerowego w ramach działalności badawczo rozwojowej jest prawidłowe” najprawdopodobniej nie zmieni naszego położenia. Interpretacja bowiem wiąże jedynie w zakresie opisanego w niej stanu faktycznego. Jeżeli stan ustalony podczas kontroli nie będzie równy stanowi określonemu we wniosku, będzie niepełny lub mylący, interpretacja nie wiąże.

 

Dlatego warto we wniosku w sposób kompleksowy, zrozumiały zarówno dla programisty, jak i urzędnika, opisać proces, w ramach którego wytwarzamy nasze IP, jak również wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie zadane przez organ pytania.

 

Kwalifikacja upgrade

Organy podatkowe pozytywnie rozpoznawały już wnioski dotyczące sytuacji, w których programiści  szczegółowo opisali czynności podejmowane w ramach umów b2b takie jak: dodawanie (programowanie) nowych funkcjonalności do istniejącego już systemu, planowanie, projektowanie i estymacja poszczególnych zadań projektowych, wsparcie wdrożenia, integracja oprogramowania z innymi systemami, migracja danych z innych systemów. Natomiast usługi polegające na twórczym ulepszeniu programów należących do osób trzecich (nawet w sytuacji wcześniejszego wytworzenia ich przez osobę dokonującą ulepszeń) nie zostały uznane przez KAS za przedmiot kwalifikowanych IP. Rozwiązanie tego problemu, zaakceptowane przez organy podatkowe w jednej z interpretacji, stanowi element udzielenia twórcy licencji zwrotnej z prawem do modyfikacji oprogramowania z konsekwentnym wskazaniem w umowie o świadczenie usług części wynagrodzenia należnego twórcy oprogramowania tytułem przeniesienia praw autorskich.

 

Powyższe najlepiej pokazuje, że o możliwości stosowania ulgi przesądzają niuanse. Opis stanu faktycznego we wniosku o interpretację bez wskazania tych niuansów nie spełnia swojej roli. Uzyskanie pozytywnej interpretacji dla niezagmatwanego, uproszczonego stanu faktycznego na pewno jest łatwiejsze i szybsze. Pytanie tylko czy warto?

 

komentarze (0)

Kinga Nowak

Kontakt do specjalisty

Kinga Nowak

adwokat
certyfikowany AML oficer

 

/kontakt

skontaktuj się

 


Czytaj także: ulga IP Box

16 września 2020

Ulga IP Box: Rozliczanie kosztów z ubiegłych lat

Osoby rozliczające ulgę IP BOX po raz pierwszy wielokrotnie zastanawiają się jak głęboko w przyszłość sięgać można w poszukiwaniu kosztów podatkowych. Okazuje się, że nawet do roku 2013,...

komentarze (0)

czytaj więcej