27 listopada 2020

Ulga IP Box: Opis stanu faktycznego na potrzeby interpretacji indywidualnej

> ulga IP BOX

Opis czynności wykonywanych w ramach prac nad oprogramowaniem oraz opis samego IP ma niebagatelne znaczenie dla uzyskania ulgi. Po pierwsze dlatego że, nieprecyzyjny opis może prowadzić do spłaszczenia charakteru wytwarzanych praw i tym samym do uznania przez organ, że podejmowane przez nas działania nie maja charakteru twórczego, a wytwarzane prawa nie są prawami kwalifikowanymi. Praktycy sami wiedzą najlepiej, że upgrade upgrade’owi nierówny. Po drugie opis stanu faktycznego we wniosku o wydanie indywidulanej interpretacji prawa podatkowego nieodpowiadający rzeczywistości, nawet w przypadku uzyskania pozytywnej interpretacji nie chroni.

 

Pozytywna interpretacja to nie cel sam w sobie

Oczywiście możemy napisać wniosek zawierający uproszczony opis sytuacji „Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi programistyczne, w ramach których wytwarza prawa autorskiego do programu komputerowego, które zbywa na rzecz Zamawiającego” i tu postawić kropkę, a następnie odebrać sutą nadpłatę podatku. Tylko czy taka interpretacja pozwala nam spać spokojnie?  Odpowiedzcie sobie sami.

 

Stan faktyczny a rzeczywistość

Podczas kontroli skarbowej organy sprawdzą nie tylko nasze zeznanie podatkowe i interpretacje. Zajrzą również do odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby IP box, a następnie do umów z odbiorcami naszych usług oraz dokumentacji wdrożeniowej. Jeżeli analiza tych dokumentów doprowadzi Organy do przekonania, że nie wytwarzaliśmy kwalifikowanych IP, wówczas musimy liczyć się z domiarem, a sama interpretacja, w treści której napisano, że „stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wytwarzania kwalifikowanych praw autorskich do programu komputerowego w ramach działalności badawczo rozwojowej jest prawidłowe” najprawdopodobniej nie zmieni naszego położenia. Interpretacja bowiem wiąże jedynie w zakresie opisanego w niej stanu faktycznego. Jeżeli stan ustalony podczas kontroli nie będzie równy stanowi określonemu we wniosku, będzie niepełny lub mylący, interpretacja nie wiąże.

 

Dlatego warto we wniosku w sposób kompleksowy, zrozumiały zarówno dla programisty, jak i urzędnika, opisać proces, w ramach którego wytwarzamy nasze IP, jak również wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie zadane przez organ pytania.

 

 

Problem z rozliczeniem IP BOX?

Napisz lub zadzwoń.

 

 

 

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

wojciech.kasprzak@kniw.pl

61 646 84 56

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

 

Kwalifikacja upgrade

Organy podatkowe pozytywnie rozpoznawały już wnioski dotyczące sytuacji, w których programiści  szczegółowo opisali czynności podejmowane w ramach umów b2b takie jak: dodawanie (programowanie) nowych funkcjonalności do istniejącego już systemu, planowanie, projektowanie i estymacja poszczególnych zadań projektowych, wsparcie wdrożenia, integracja oprogramowania z innymi systemami, migracja danych z innych systemów. Natomiast usługi polegające na twórczym ulepszeniu programów należących do osób trzecich (nawet w sytuacji wcześniejszego wytworzenia ich przez osobę dokonującą ulepszeń) nie zostały uznane przez KAS za przedmiot kwalifikowanych IP. Rozwiązanie tego problemu, zaakceptowane przez organy podatkowe w jednej z interpretacji, stanowi element udzielenia twórcy licencji zwrotnej z prawem do modyfikacji oprogramowania z konsekwentnym wskazaniem w umowie o świadczenie usług części wynagrodzenia należnego twórcy oprogramowania tytułem przeniesienia praw autorskich.

 

Powyższe najlepiej pokazuje, że o możliwości stosowania ulgi przesądzają niuanse. Opis stanu faktycznego we wniosku o interpretację bez wskazania tych niuansów nie spełnia swojej roli. Uzyskanie pozytywnej interpretacji dla niezagmatwanego, uproszczonego stanu faktycznego na pewno jest łatwiejsze i szybsze. Pytanie tylko czy warto?

 

Autor: Kinga Nowak

 

komentarze (0)

Wojciech Kasprzak

Kontakt do specjalisty

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

/zespol/czlonkowie-zespolu/wojciech-kasprzak

skontaktuj się

 


Czytaj także: ulga IP BOX

23 lutego 2021

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią...

komentarze (0)

czytaj więcej

12 lutego 2021

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Ulga IP Box funkcjonuje od 2019 roku. Ulga pozwala na rozliczanie zysków z projektów badawczo rozwojowych, powstałych w oparciu o prawa własności intelektualnej, stawką 5% podatku...

komentarze (0)

czytaj więcej