28 października 2020

Ulga IP Box: Dochód kwalifikowany dla celów IP Box

> ulga IP BOX

Zapewne nie zaskoczę Cię stwierdzeniem, że nie wszystkie dochody programistów zostaną objęte ulgą IP Box…

 

Które dochody podlegają IP Box?

Preferencyjną 5% stawkę możemy zastosować do dochodów pochodzących z następujących źródeł:

 

  • opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych,
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
  • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Problem z rozliczeniem IP Box?

Napisz lub zadzwoń.

 

 

 

Franciszek Horała

radca prawny

 

franciszek.horala@kniw.pl

61 646 84 56

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

 

Co z dochodem z IP zawartym w cenie usługi lub produktu?

Kategoria dochodów wynikających z umów na świadczenie różnego rodzaju usług informatycznych/programistycznych oraz przeniesienie praw autorskich albo udzielenie licencji budzi wiele praktycznych wątpliwości. Zdarza się, że strony przezornie wskażą, która część wynagrodzenia odpowiada świadczonym usługom, a która licencji bądź zbyciu IP, i wówczas nie mamy większych problemów z określeniem dochodu kwalifikowanego. Jeżeli jednak Twoja umowa nie zawiera takich zapisów nie załamuj rąk. Ich brak nie przekreśla możliwości skorzystania z ulgi. W takim wypadku dla dokonania podziału wynagrodzenia należy po prostu zastosować odpowiednio zasady określone w przepisach o cenach transferowych, czyli uzasadnić w jakim stopniu IP określa wartość danego produktu lub usługi oraz w jaki sposób zostało uwzględniane w cenie. Następnie wyłączyć uzyskaną wartość jako dochód kwalifikowany na potrzeby ulgi i objąć go preferencyjną stawką podatkową. O podziale wynagrodzenia pamiętaj zawierając kolejną umowę, uwzględniając jednak, że wartość mająca stanowić dochód z kwalifikowanych IP musi odpowiadać warunkom rynkowym.   

 

Prowadzić jedną czy kilka ewidencji oddzielnych dla każdego IP?

Jakby tego było mało, organy wymagają, aby ustalać dochód oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP, a łączenie dochodów z IP należących do tego samego rodzaju może być stosowane jedynie wyjątkowo. Przykładowo podatnik czerpie dochody z udzielania licencji na kilka serwisów (albo aplikacji mobilnych) postawionych na wspólnym silniku. Zgodnie z wytycznymi ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego serwisu/aplikacji i oddzielnie dla silnika. O ile wyłączenie dochodów uzyskiwanych z każdego z serwisów jest proste, to wyłączenie dochodu dla softu będącego silnikiem może okazać się już nieco bardziej skomplikowane.

 

Oczywiście orzecznictwo KAS jest w tym obszarze niejednolite. Niestety dominującym jest pogląd, w ramach którego podatnik chcący skorzystać z ulgi IP Box musi liczyć się z niedogodnościami związanymi z konieczności prowadzenia odrębnych ewidencji dla każdego kwalifikowanego IP, nawet jeżeli IP te należą do tego samego rodzaju, przenikają się wzajemnie, a dochody z tych IP generowane są w ramach jednej umowy. Częstokroć prowadzi to do absurdów, bo przecież nie da się podzielić dochodu ze sprzedaży samochodu na dochód generowany przez silnik i dochód pochodzący ze sprzedaży karoserii. Nadzieję daje ostatnio wydana interpretacja Dyrektora KAS uznającą za prawidłowe stanowisko podatnika o możliwości prowadzenia jednej ewidencji dla dochodów z wykorzystywanych łącznie platformy elearningowej oraz asystenta nauki. Zatem decydującą rolę w kwestii sposobu prowadzenia ewidencji odgrywa sposób funkcjonowania kwalifikowanych IP w ramach danego produktu bądź usługi. Jeżeli istnieje jednak możliwość ich wydzielenia – musimy niestety je wydzielić.

 

Fixed Price czy Time&Material?

Na marginesie wspomnieć wypada, że bez znaczenia dla zastosowania ulgi pozostaje system rozliczeń – ulgę można stosować zarówno wypadku często spotykanego wynagrodzenia odpowiadającego iloczynowi stawki godzinowej i liczbie przepracowanych godzin (Time&Material), jak i wynagrodzenia ryczałtowego (Fixed Price).

 

A co ze współczynnikiem nexus?

Wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i właśnie tajemniczego wskaźnika nexus. Wskaźnik nexus określi nam jaką cześć kwalifikowanego dochodu możemy opodatkować stawką 5%. W praktyce, po ustaleniu dochodu z każdego IP, musimy pomnożyć go przez wskaźnik nexus.

 

Zwróć uwagę, że nabywanie produktów i usług od podmiotów niepowiązanych powoduje wzrost wartości nexus, natomiast transakcje z podmiotami powiązanymi tą wartość zmniejszają.  Mimo tego podmioty powiązane współpracujące w ramach przepływu IP nie zostały definitywnie wykluczone z możliwości skorzystania z ulgi. Wystarczy bowiem, aby cena udzielenia licencji na kwalifikowane IP, cena jego zbycia czy też usługi bądź produktu z jego wykorzystaniem została ustalona na warunkach rynkowych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. 

 

Jak podzielić koszty?

W praktyce wszystkie koszty związane z wytworzeniem/nabyciem IP powinniśmy przyporządkować do jednej z czterech grup wskazanych we wzorze na wskaźnik nexus. Do kosztów mieszczących się w literze a możemy przykładowo przyporządkować koszty dostępu do Internetu, usług telefonicznych, zakupu sprzętu komputerowego oraz zatrudnienia pracowników, którzy bezpośrednio pracują w celu wytworzenia lub twórczego ulepszenia IP. Wynagrodzenie web developerów na B2B można natomiast zaliczać do nabycia wyników prac B+R związanych z  kwalifikowanymi IP od podmiotu niepowiązanego (lit. b). Litery c i d odnoszą się do tożsamych kategorii usług i produktów, ale nabywanych od podmiotów powiązanych. Niestety koszt pracy własnej nie jest uwzględniany przy obliczaniu wskaźnika nexus, stąd też może dojść do sytuacji, w której wartość współczynnika będzie wynosiła 0. Dyrektor KAS w przeważającej cześć interpretacji indywidualnych wskazuje, że w takiej sytuacji nexus wynosi 1.

 

Autor: Kinga Nowak

 

Czytaj więcej o uldze IP BOX:

 

komentarze (0)

Franciszek Horała

Kontakt do specjalisty

Franciszek Horała

radca prawny

 

/kontakt

skontaktuj się

 


Czytaj także: ulga IP BOX

23 lutego 2021

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią...

komentarze (0)

czytaj więcej

12 lutego 2021

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Ulga IP Box funkcjonuje od 2019 roku. Ulga pozwala na rozliczanie zysków z projektów badawczo rozwojowych, powstałych w oparciu o prawa własności intelektualnej, stawką 5% podatku...

komentarze (0)

czytaj więcej