23 lutego 2021

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

> ulga IP Box

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią procesu pracy nad produktem. Tu właśnie wychodzi jak bardzo prawo nie odpowiada już na potrzeby dynamicznie rozwijających się branż.

 

Definicja niby jasna…

Odrywając się od tej dygresji, zgodnie z treścią Objaśnień przyjęto, że  "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, co musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs".

 

ale nie dla wszystkich tak samo…

Niestety interpretacje podatkowe wydawane w indywidualnych sprawach nie zawsze uwzględniają te prawidłowe co do istoty założenia. Przykładowo organy podatkowe odmówiły zastosowania ulgi IP Box w przypadku upgrade (tu rozumianych jako rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego IP, nie natomiast bieżąca konserwacja istniejącego IP, tzw. maintenance) uznając, że nie jest to praca twórcza wyczerpująca warunek prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a jedynie bieżąca aktualizacja danego oprogramowania. WSA w Szczecinie uchylił przedmiotową interpretację nakazując organom zwrócić uwagę na charakter ulepszeń, nie zaś samą siatkę pojęciową użytą przez podatnika. Dlatego warto zadbać o wyczerpujący opis czynności podejmowanych w ramach wytwarzania IP, aby uniknąć konieczności wyjaśniania charakteru podejmowanych czynności na etapie postępowania przed WSA [I SA/Sz 619/20]

 

Interpretacja podatkowa – zło konieczne

Ustawy o PIT i CIT ściśle określają krąg praw rozumianych jako prawa kwalifikowane. Co istotne w przypadku praw autorskich do programu komputerowego ustawa nie stawia tak jak w przypadku innych praw wymagań co do uzyskania urzędowych potwierdzeń/praw przyznawanych przez kompetentne organy państwowe. Wydawałoby się, że w ten sposób prawo autorskie do programu komputerowego zostało uprzywilejowane w stosunku do innych praw wymagających dodatkowego potwierdzenia w kontekście skorzystania z ulgi IP Box – nic bardziej mylnego. Już w treści Objaśnień Podatkowych dla tej ulgi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, Minister zaleca dla każdej indywidualnej sytuacji uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w celu ustalenia czy dane rozwiązanie programistyczne będzie stanowiło program komputerowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tu pojawia się problem - sama ustawa nie definiuje, czym jest program komputerowy. Jest to o tyle trafne rozwiązanie, że prawo nie jest w stanie nadążyć za rozwojem technologii informatycznej. Jednak pozostawiona w tym zakresie swoboda nie funkcjonuje dobrze w systemie nastawionym na skrupulatne ograniczanie oferowanych podatnikom ulg.

 

Czytaj więcej o uldze IP BOX:

 

komentarze (0)

Kinga Nowak

Kontakt do specjalisty

Kinga Nowak

adwokat
certyfikowany AML oficer

 

/kontakt

skontaktuj się

 


Czytaj także: ulga IP Box

16 września 2020

Ulga IP Box: Rozliczanie kosztów z ubiegłych lat

Osoby rozliczające ulgę IP BOX po raz pierwszy wielokrotnie zastanawiają się jak głęboko w przyszłość sięgać można w poszukiwaniu kosztów podatkowych. Okazuje się, że nawet do roku 2013,...

komentarze (0)

czytaj więcej