Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią procesu pracy nad produktem. Tu właśnie wychodzi jak bardzo prawo nie odpowiada już na potrzeby dynamicznie rozwijających się branż.

 

Definicja niby jasna…

Odrywając się od tej dygresji, zgodnie z treścią Objaśnień przyjęto, że  "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, co musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs".

 

ale nie dla wszystkich tak samo…

Niestety interpretacje podatkowe wydawane w indywidualnych sprawach nie zawsze uwzględniają te prawidłowe co do istoty założenia. Przykładowo organy podatkowe odmówiły zastosowania ulgi IP Box w przypadku upgrade (tu rozumianych jako rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego IP, nie natomiast bieżąca konserwacja istniejącego IP, tzw. maintenance) uznając, że nie jest to praca twórcza wyczerpująca warunek prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a jedynie bieżąca aktualizacja danego oprogramowania. WSA w Szczecinie uchylił przedmiotową interpretację nakazując organom zwrócić uwagę na charakter ulepszeń, nie zaś samą siatkę pojęciową użytą przez podatnika. Dlatego warto zadbać o wyczerpujący opis czynności podejmowanych w ramach wytwarzania IP, aby uniknąć konieczności wyjaśniania charakteru podejmowanych czynności na etapie postępowania przed WSA [I SA/Sz 619/20]

 

Interpretacja podatkowa – zło konieczne

Ustawy o PIT i CIT ściśle określają krąg praw rozumianych jako prawa kwalifikowane. Co istotne w przypadku praw autorskich do programu komputerowego ustawa nie stawia tak jak w przypadku innych praw wymagań co do uzyskania urzędowych potwierdzeń/praw przyznawanych przez kompetentne organy państwowe. Wydawałoby się, że w ten sposób prawo autorskie do programu komputerowego zostało uprzywilejowane w stosunku do innych praw wymagających dodatkowego potwierdzenia w kontekście skorzystania z ulgi IP Box – nic bardziej mylnego. Już w treści Objaśnień Podatkowych dla tej ulgi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, Minister zaleca dla każdej indywidualnej sytuacji uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w celu ustalenia czy dane rozwiązanie programistyczne będzie stanowiło program komputerowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tu pojawia się problem - sama ustawa nie definiuje, czym jest program komputerowy. Jest to o tyle trafne rozwiązanie, że prawo nie jest w stanie nadążyć za rozwojem technologii informatycznej. Jednak pozostawiona w tym zakresie swoboda nie funkcjonuje dobrze w systemie nastawionym na skrupulatne ograniczanie oferowanych podatnikom ulg.

 

Autor: Kinga Nowak

 

Czytaj więcej o uldze IP BOX:

 

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: ulga IP BOX

2021-02-12 09:05:50

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Ulga IP Box funkcjonuje od 2019 roku. Ulga pozwala na rozliczanie zysków z projektów badawczo rozwojowych, powstałych w oparciu o prawa własności intelektualnej, stawką 5% podatku...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2020-11-27 10:27:37

Ulga IP Box: Opis stanu faktycznego na potrzeby interpretacji indywidualnej

Opis czynności wykonywanych w ramach prac nad oprogramowaniem oraz opis samego IP ma niebagatelne znaczenie dla uzyskania ulgi. Po pierwsze dlatego że, nieprecyzyjny opis może prowadzić do...

 

komentarze (0)

czytaj więcej