Wyniki wyszukiwania dla kategorii: Spółki

2024-02-28 12:55:52

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Decyzja wspólnika o zbyciu udziałów w spółce z o.o. może być podyktowana wieloma czynnikami. Nierzadko wspólnik może chcieć wyjść ze spółki, w ramach...

 

czytaj więcej

2024-02-27 12:50:43

Podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy stanowi wyrażoną w pieniądzu sumę wartości wkładów, które wspólnicy zobowiązali się w umowie spółki wnieść do jej majątku. Wysokość kapitału...

 

czytaj więcej

2024-01-03 13:53:43

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości powinna sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie finansowe w określonych terminach. Niestety, z różnych powodów proces...

 

czytaj więcej

2024-01-02 13:40:25

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki to procedura, którą przejść muszą wszystkie podmioty zobowiązane do jego sporządzenia. Niekiedy może to być długotrwały proces, przede...

 

czytaj więcej

2023-06-27 10:59:35

Korekta wpisu w CRBR oraz zgłoszenie po terminie – jakie konsekwencje dla spóźnialskich

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest narzędziem mającym na celu zapewnienie przejrzystości i skuteczności działań przeciwdziałających praniu pieniędzy...

 

czytaj więcej

2023-05-11 13:22:12

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – podatkowe korzyści z założenia fundacji rodzinnej

22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o fundacji rodzinnej. Przepisy dotyczące fundacji rodzinnej przewidują szereg rozwiązań, które czynią z fundacji atrakcyjny podatkowo...

 

czytaj więcej

2023-04-25 14:03:21

Fundacja rodzinna - wszystko co trzeba o niej wiedzieć

22 maja 2023 roku wejdzie w życie ustawa o fundacji rodzinnej („Ustawa”), która wprowadzi do polskiego porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jest...

 

czytaj więcej

pokaż więcej postów