Korekta wpisu w CRBR oraz zgłoszenie po terminie – jakie konsekwencje dla spóźnialskich

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest narzędziem mającym na celu zapewnienie przejrzystości i skuteczności działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprowadzenie zgłoszenia do CRBR jest obowiązkowe dla wielu podmiotów, takich jak spółki kapitałowe, stowarzyszenia czy fundacje. Jednocześnie należy również pamiętać o aktualizacji danych w rejestrze za każdym razem, gdy podane tam dane ulegną zmianie. Dotyczy to przede wszystkim danych beneficjenta rzeczywistego, które w przypadku zmiany struktury udziałowej danego podmiotu również ulegają zmianie, a informacje te powinny zostać przekazane do CRBR. Aktualizacja taka powinna zostać każdorazowo dokonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zmiany, bądź jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nieprawidłowy wpis w CRBR będzie rodzić problemy

W przypadku, gdy zgłoszenie do CRBR zostało dokonane nieprawidłowo, bądź nie zostanie ono odpowiednio zaktualizowane istnieje konieczność jego odpowiedniej zmiany. Często potrzeba takiej korekty pojawia się w momencie weryfikacji prawidłowości wpisu do CRBR przez banki bądź inne instytucje finansowe, będące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, z póź. zm.) instytucjami obowiązanymi, które zobligowane są do weryfikacji prawidłowości wpisów do CRBR oraz zgłaszania rozbieżności, w sytuacji ich znalezienia. Sytuacja taka może prowadzić do problemów z otwarciem i korzystaniem z rachunków bankowych bądź innych usług finansowych. Sama korekta może zostać dokonana poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej CRBR.

 

Jaka kara za nieaktualny wpis w CRBR?

Warto pamiętać, że nieprawidłowe zgłoszenie do CRBR może skutkować poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nieprawidłowy wpis do rejestru grozi kara w wysokości nawet do 1.000.000 PLN, a odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszenia spoczywa na podmiocie dokonującym zgłoszenia. Jednocześnie za przekazanie nieprawidłowych danych karze pieniężnej do wysokości 50.000 PLN podlega również beneficjent rzeczywisty, który przekazał zgłaszającemu podmiotowi nieprawidłowe informacje.

 

Coraz więcej problemów z CRBR

Odnosząc się do praktyki wszczynania postępowań z zakresu braku wpisu bądź nieprawidłowego wpisu do CRBR, w roku 2022 wszczęto łącznie 406 postępowań, z czego 334 dotyczyły podmiotów w ogóle nie zgłoszonych do rejestru. Z uwagi na zwiększającą się presję na instytucje finansowe by te realizowały obowiązki instytucji zobowiązanych należy przewidywać zwiększoną ilość postępowań w tym zakresie w przyszłości.

 

Autor: Wojciech Kasprzak

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także:

2024-06-25 09:31:14

Działanie na szkodę spółki

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym działalności w ramach spółki prawa handlowego, wiąże się z koniecznością podejmowania często ryzykownych decyzji, które w ostateczności...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2024-06-13 07:55:41

Zakup kamienicy od syndyka - o czym pamiętać i na co zwrócić uwagę?

Zakup nieruchomości od syndyka masy upadłości może być atrakcyjną okazją inwestycyjną, zwłaszcza w przypadku zabytkowych kamienic. Jednakże, aby transakcja przebiegła pomyślnie i bezpiecznie,...

 

komentarze (0)

czytaj więcej