27 czerwca 2023

Korekta wpisu w CRBR oraz zgłoszenie po terminie – jakie konsekwencje dla spóźnialskich

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest narzędziem mającym na celu zapewnienie przejrzystości i skuteczności działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wprowadzenie zgłoszenia do CRBR jest obowiązkowe dla wielu podmiotów, takich jak spółki kapitałowe, stowarzyszenia czy fundacje. Jednocześnie należy również pamiętać o aktualizacji danych w rejestrze za każdym razem, gdy podane tam dane ulegną zmianie. Dotyczy to przede wszystkim danych beneficjenta rzeczywistego, które w przypadku zmiany struktury udziałowej danego podmiotu również ulegają zmianie, a informacje te powinny zostać przekazane do CRBR. Aktualizacja taka powinna zostać każdorazowo dokonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zmiany, bądź jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nieprawidłowy wpis w CRBR będzie rodzić problemy

W przypadku, gdy zgłoszenie do CRBR zostało dokonane nieprawidłowo, bądź nie zostanie ono odpowiednio zaktualizowane istnieje konieczność jego odpowiedniej zmiany. Często potrzeba takiej korekty pojawia się w momencie weryfikacji prawidłowości wpisu do CRBR przez banki bądź inne instytucje finansowe, będące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, z póź. zm.) instytucjami obowiązanymi, które zobligowane są do weryfikacji prawidłowości wpisów do CRBR oraz zgłaszania rozbieżności, w sytuacji ich znalezienia. Sytuacja taka może prowadzić do problemów z otwarciem i korzystaniem z rachunków bankowych bądź innych usług finansowych. Sama korekta może zostać dokonana poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej CRBR.

 

Masz problem ze wpisem do CRBR?

Napisz lub zadzwoń.

 

 

 

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

wojciech.kasprzak@kniw.pl

61 646 84 56

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

 

Jaka kara za nieaktualny wpis w CRBR?

Warto pamiętać, że nieprawidłowe zgłoszenie do CRBR może skutkować poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nieprawidłowy wpis do rejestru grozi kara w wysokości nawet do 1.000.000 PLN, a odpowiedzialność za prawidłowość zgłoszenia spoczywa na podmiocie dokonującym zgłoszenia. Jednocześnie za przekazanie nieprawidłowych danych karze pieniężnej do wysokości 50.000 PLN podlega również beneficjent rzeczywisty, który przekazał zgłaszającemu podmiotowi nieprawidłowe informacje.

 

Coraz więcej problemów z CRBR

Odnosząc się do praktyki wszczynania postępowań z zakresu braku wpisu bądź nieprawidłowego wpisu do CRBR, w roku 2022 wszczęto łącznie 406 postępowań, z czego 334 dotyczyły podmiotów w ogóle nie zgłoszonych do rejestru. Z uwagi na zwiększającą się presję na instytucje finansowe by te realizowały obowiązki instytucji zobowiązanych należy przewidywać zwiększoną ilość postępowań w tym zakresie w przyszłości.

 

Autor: Wojciech Kasprzak

komentarze (0)

Wojciech Kasprzak

Kontakt do specjalisty

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

/zespol/czlonkowie-zespolu/wojciech-kasprzak

skontaktuj się

 


Czytaj także:

27 września 2023

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

28 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”),...

komentarze (0)

czytaj więcej

22 sierpnia 2023

Umowa o świadczenie usług na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Umowa o świadczenie usług w branży OZE jest bardzo popularną formą realizacji inwestycji i przeważnie kojarzy się z dostawą i montażem nadachowych paneli fotowoltaicznych. Czy umowa...

komentarze (0)

czytaj więcej