14 grudnia 2018

Sprzedaż wynajętej nieruchomości – VAT czy PCC – w końcu mamy jasność

Ministerstwo Finansów opublikowało w grudniu objaśnienia podatkowe, które rozstrzygają jakie wymogi muszą być spełnione by transakcja zbycia wynajętej nieruchomości mogła być zakwalifikowana jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a nie jako zbycie składnika majątkowego. Ma to zasadnicze znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych takiej transakcji. Przedstawione objaśnienia wskazują, że w praktyce większość transakcji zbycia dokonywanych na rynku nieruchomości komercyjnych, takich jak sprzedaż centrów handlowych, biurowców, magazynów czy centrów logistycznych, uznać należało będzie za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Co za tym idzie będą one opodatkowane nie VAT a PCC.

 

Na wstępie warto podkreślić, iż chodzi tu o nieruchomości komercyjne, a więc nieruchomości przeznaczone do celów działalności gospodarczej, generujące periodycznie przychody na rzecz ich właściciela w przeważającej mierze z tytułu realizacji umów najmu, dzierżawy lub umów o&nsbp;podobnym charakterze.

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów, daną transakcję należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli na moment transakcji spełnione są łącznie następujące kryteria:

 

  • przenoszony na nabywcę zespół składników umożliwia kontynuację działalności prowadzonej przez zbywcę i jest wystarczający do prowadzenia tej działalności,
  • nabywca – w ramach swojej działalności – ma zamiar kontynuowania działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez zbywcę przy pomocy szeregu składników majątkowych będących przedmiotem transakcji.

Jeżeli natomiast kryteria te nie są spełnione, na gruncie VAT transakcja powinna zostać rozpoznana jako dostawa towarów.

 

W objaśnieniach kryteria powyższe są bliżej omówione, m.in. poprzez wskazanie co powinno zostać przeniesione na nabywcę, aby uznać, że możliwe jest kontynuowanie działalności czy też w&nsbp;jaki sposób ustalać istnienie zamiaru kontynuowania przez nabywcę działalności oraz co świadczy o braku takiego zamiaru. Ministerstwo wyjaśnia również, które okoliczności zawartej transakcji nie mają znaczenia dla oceny podlegania jej opodatkowaniu VAT.

 

Wydane objaśnienia mogą być stosowane także w odniesieniu do czynności mających miejsce przed ich wydaniem, ale nie uchylają ochrony wynikającej z zastosowania się przez podatników do interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

 

Pełna treść objaśnień

 

Autor:

Karolina Durbacz

 

komentarze (0)

Hubert Norek

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

 

/kontakt

skontaktuj się

 


Czytaj także:

02 grudnia 2022

Powierzchnia użytkowa lokalu – jak ją mierzyć i z której normy korzystać?

Powierzchnia użytkowa to bardzo istotny parametr lokalu mieszkalnego – przy sprzedaży na rynku pierwotnym jego ostateczna wartość będzie mieć wpływ na cenę całego mieszkania. Wskaźnik ten...

komentarze (0)

czytaj więcej

22 listopada 2022

Zamrożenie ceny energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

4 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych...

komentarze (0)

czytaj więcej