Zalety spółki komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik – komplementariusz – odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – komandytariusza – jest ograniczona. Zastanawiasz się ze wspólnikami nad formą prowadzenia działalności gospodarczej? Sprawdź dlaczego warto założyć spółkę komandytową? Jakie są największe zalety spółki komandytowej? W jaki sposób spółka komandytowa może być konkurencyjna wobec spółki z o.o.?

 

Opodatkowanie

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to, że każdy wspólnik spółki samodzielnie uwzględnia w swoich rozliczeniach z fiskusem przypadające na niego przychody i koszty spółki komandytowej, odprowadza miesięczne bądź kwartalne zaliczki na podatek dochodowy i rozlicza dochód ze spółki komandytowej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Taki sposób rozliczania dochodu spółki komandytowej ma kilka zalet.

 

Po pierwsze, przychody i koszty przypadające na wspólnika z udziału w spółce komandytowej podlegają łączeniu z przychodami i kosztami uzyskiwanymi przez wspólnika z innych tytułów. Jest to o tyle korzystne, że w przykładowej sytuacji gdy spółka komandytowa generuje straty, a wspólnik prowadzi też inną działalność gospodarczą przynoszącą zyski, wspólnik będzie mógł zmniejszyć wysokość podatku należnego fiskusowi, bilansując zysk ze stratą. Po drugie, wspólnicy spółki komandytowej będący osobami fizycznymi, mogą podatek od dochodów spółki płacić wedle swojego wyboru, według skali podatkowej (18% lub 32%) lub też w formie podatku liniowego (19%). Wspólnicy spółki komandytowej unikają także podwójnego opodatkowania dochodu spółki, charakterystycznego chociażby dla dochodów spółki z o.o., gdzie najpierw opodatkowany jest dochód spółki a dalej, przy wypłacie zysku wspólnikom, także te środki zostają opodatkowane.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania

Jak już wspomniano na wstępie, w spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona, do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz jest dodatkowo wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki, co oznacza, że w sytuacji w której wkład odpowiada co najmniej wysokości sumy komandytowej, wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki. W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że z punktu widzenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, korzystniejsza jest konstrukcja sp. z o.o., w której odpowiedzialność ta jest wyłączona dla wszystkich wspólników. Jednak odpowiedni dobór wspólników, także w spółce komandytowej, daje możliwość wyłączenia odpowiedzialności wspólników wobec osób trzecich.

 

Brak minimalnego kapitału

Obowiązujące przepisy nie określają minimalnej wartości wkładów do spółki komandytowej, jak to czynią w stosunku do spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.). Wspólnicy mogą więc w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych dowolnie kształtować wartość wnoszonych wkładów. Pamiętać trzeba jednak, że środki z wkładów służą spółce w prowadzonej działalności gospodarczej, co jest istotne zwłaszcza na początkowym etapie jej działalności kiedy nie osiąga jeszcze ona przychodów. Wspólnicy powinni mieć także na uwadze, że zbyt niskie wkłady mogą zniechęcić potencjalnych kontrahentów do nawiązania współpracy ze spółką.

 

Świadczenie pracy i usług jako wkład

Kolejną zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest możliwość wniesienia do niej przez wspólnika wkładu w postaci świadczenia pracy i usług. Jest to rozwiązanie ułatwiające utworzenie spółki wspólnikom nieposiadającym majątku, który mogliby przeznaczyć na wkład. Takie ułatwienie nie jest natomiast możliwe w spółkach kapitałowych, do których wkładem nie może być świadczenie pracy i usług.

 

Elastyczna wypłata zaliczek na poczet zysku

Wspólnicy spółki komandytowej mogą także w sposób elastyczny decydować o wypłatach zaliczek na poczet zysku spółki. Możliwość dokonywania takich wypłat nie jest w żaden sposób ograniczona czy uzależniona od spełniania przez spółkę określonych warunków, jak ma to miejsce w przypadku chociażby sp. z o.o.

 

Ułatwienia przy likwidacji

Ułatwione jest także zakończenie działalności spółki komandytowej. W przypadku, gdy wspólnicy zdecydują się na likwidację spółki, procedura likwidacyjna jest uproszczona w stosunku do procedury obowiązującej dla spółki z o.o. Powoduje to, że likwidację spółki komandytowej można przeprowadzić szybciej, bez konieczności chociażby powiadamiania wierzycieli o prowadzonej likwidacji. Ponadto, obowiązujące przepisy dają wspólnikom spółki komandytowej także możliwość zakończenia działalności spółki bez przeprowadzania likwidacji, co nie jest dopuszczalne w spółce z o.o.

 

Autor:

Karolina Durbacz

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: spółka komandytowa

2021-12-02 08:58:40

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Masz spółkę komandytową, ale od kilku miesięcy jest Ci w niej źle? Przeszkadza Ci CIT, wciąż niejasne zasady rozliczania podatku, nie czujesz się w niej bezpiecznie? Chcesz zmienić formę...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2020-12-01 09:39:34

CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.

W ostatni weekend Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. [1] , mocą której w 2021 r. spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób...

 

komentarze (0)

czytaj więcej