Prosta spółka akcyjna coraz bliżej

Osoby prowadzące innowacyjne przedsięwzięcia, zwłaszcza w formie tzw. startupów, jak i ci, którzy planują inne przedsięwzięcia wymagające elastycznej formy prawnej, już niedługo zyskają nową formę prawną dostosowaną do specyfiki ich funkcjonowania. 13 czerwca Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przewidujący wprowadzenie do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej (PSA). Teraz ustawa trafi do Senatu. Możliwe, że pierwsze proste spółki akcyjne będzie można zakładać już od 1 marca 2020 roku.

 

Czym jest prosta spółka akcyjna?

O PSA pisaliśmy już na początkowym etapie prac nad projektem, ale warto przypomnieć o jej podstawowych zaletach, wśród których wyróżnia się:

 

  • łatwość powołania spółki do życia – PSA będzie można zawiązać przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tzw. tryb S24) bądź w sposób „tradycyjny”, w formie aktu notarialnego,
  • brak bariery wejścia – w PSA kapitał zakładowy został zastąpiony kapitałem akcyjnym, którego wartość wyznacza wartość rzeczywiście wniesionych wkładów, do powstania spółki konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł,
  • możliwość wnoszenia na pokrycie akcji wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym w postaci pracy lub usług, co powinno ułatwić pozyskanie kapitału ludzkiego dla spółki,
  • uproszczenie funkcjonowania spółki, chociażby poprzez wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikowania się na odległość do odbywania walnych zgromadzeń, bez konieczności protokołowania zgromadzenia przez notariusza,
  • brak statusu spółki publicznej, umożliwiający większą elastyczność spółki w zakresie rodzajów emitowanych akcji i stosunków wewnątrz spółki, o czym szerzej pisaliśmy "Dlaczego prosta spolka akcyjna nie bedzie notowana na gieldzie",
  • uproszczenia w zakresie organów spółki – w prostej spółce akcyjnej zamiast zarządu powołać można radę dyrektorów, nie jest konieczne powołanie rady nadzorczej,
  • ułatwienia w przekształceniu prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną,
  • uproszczone zasady likwidacji PSA.

Patrząc na powyższy katalog, widać, że projektując PSA postawiono na połączenie cech spółek osobowych i kapitałowych, w celu stworzenia nowego, bardziej elastycznego typu spółki. Takie rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w wymagającym otoczeniu prawnym innowacyjnych przedsięwzięć, w tym tzw. startupów.

 

Autor:

Karolina Durbacz

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także:

2024-03-14 08:48:13

Poznań: Umowy partycypacyjne po nowemu

Niedawno w Poznaniu Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 103/2024/P , które opisuje procedurę postępowania przy zawieraniu tzw. umów partycypacyjnych . Istotą tego rodzaju...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2024-02-28 12:55:52

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Decyzja wspólnika o zbyciu udziałów w spółce z o.o. może być podyktowana wieloma czynnikami. Nierzadko wspólnik może chcieć wyjść ze spółki, w ramach...

 

komentarze (0)

czytaj więcej