01 lipca 2019

Prosta spółka akcyjna coraz bliżej

Osoby prowadzące innowacyjne przedsięwzięcia, zwłaszcza w formie tzw. startupów, jak i ci, którzy planują inne przedsięwzięcia wymagające elastycznej formy prawnej, już niedługo zyskają nową formę prawną dostosowaną do specyfiki ich funkcjonowania. 13 czerwca Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przewidujący wprowadzenie do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej (PSA). Teraz ustawa trafi do Senatu. Możliwe, że pierwsze proste spółki akcyjne będzie można zakładać już od 1 marca 2020 roku.

 

Czym jest prosta spółka akcyjna?

O PSA pisaliśmy już na początkowym etapie prac nad projektem, ale warto przypomnieć o jej podstawowych zaletach, wśród których wyróżnia się:

 

  • łatwość powołania spółki do życia – PSA będzie można zawiązać przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tzw. tryb S24) bądź w sposób „tradycyjny”, w formie aktu notarialnego,
  • brak bariery wejścia – w PSA kapitał zakładowy został zastąpiony kapitałem akcyjnym, którego wartość wyznacza wartość rzeczywiście wniesionych wkładów, do powstania spółki konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł,
  • możliwość wnoszenia na pokrycie akcji wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym w postaci pracy lub usług, co powinno ułatwić pozyskanie kapitału ludzkiego dla spółki,
  • uproszczenie funkcjonowania spółki, chociażby poprzez wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikowania się na odległość do odbywania walnych zgromadzeń, bez konieczności protokołowania zgromadzenia przez notariusza,
  • brak statusu spółki publicznej, umożliwiający większą elastyczność spółki w zakresie rodzajów emitowanych akcji i stosunków wewnątrz spółki, o czym szerzej pisaliśmy "Dlaczego prosta spolka akcyjna nie bedzie notowana na gieldzie",
  • uproszczenia w zakresie organów spółki – w prostej spółce akcyjnej zamiast zarządu powołać można radę dyrektorów, nie jest konieczne powołanie rady nadzorczej,
  • ułatwienia w przekształceniu prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną,
  • uproszczone zasady likwidacji PSA.

Patrząc na powyższy katalog, widać, że projektując PSA postawiono na połączenie cech spółek osobowych i kapitałowych, w celu stworzenia nowego, bardziej elastycznego typu spółki. Takie rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w wymagającym otoczeniu prawnym innowacyjnych przedsięwzięć, w tym tzw. startupów.

 

Autor:

Karolina Durbacz

komentarze (0)

Hubert Norek

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

 

/kontakt

skontaktuj się

 


Czytaj także:

02 grudnia 2022

Powierzchnia użytkowa lokalu – jak ją mierzyć i z której normy korzystać?

Powierzchnia użytkowa to bardzo istotny parametr lokalu mieszkalnego – przy sprzedaży na rynku pierwotnym jego ostateczna wartość będzie mieć wpływ na cenę całego mieszkania. Wskaźnik ten...

komentarze (0)

czytaj więcej

22 listopada 2022

Zamrożenie ceny energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

4 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych...

komentarze (0)

czytaj więcej