Wyniki wyszukiwania dla taga: nowa ustawa deweloperska

08 grudnia 2022

Nowa ustawa deweloperska – odstąpienie od umowy

Nowa ustawa deweloperska poszerzając zakres uprawnień nabywców, wprowadziła także dodatkowe przypadki, w których będą oni uprawnieni odstąpić od umowy, a więc całkowicie się...

komentarze (0)

czytaj więcej

15 listopada 2022

Nowa ustawa deweloperska – odbiór i procedura usuwania wad

Zarówno na gruncie starej, jak i nowej ustawy deweloperskiej odbiór lokalu ma ten sam cel – pozwala nabywcy ocenić, czy lokal został wykonany zgodnie z zawartą umową i czy...

komentarze (0)

czytaj więcej

09 listopada 2022

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej – co zawiera i jak go przygotować?

Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego, czyli zestawienia podstawowych danych dotyczących przedsięwzięcia deweloperskiego, nie jest dla deweloperów niczym zaskakującym. Wraz z...

komentarze (0)

czytaj więcej

26 października 2022

Nowa ustawa deweloperska – kary umowne

Wprowadzanie kar umownych do zawieranych umów deweloperskich (i nie tylko) jest praktyką niezwykle powszechną i trudno się temu dziwić – kary umowne zabezpieczają interesy stron,...

komentarze (0)

czytaj więcej

20 października 2022

Kiedy deweloper realizujący inwestycję musi zbudować drogę?

Coraz większe zainteresowanie wśród deweloperów realizujących inwestycje na terenie większych ośrodków miejskich wywołuje obowiązek partycypacji w budowie infrastruktury...

komentarze (0)

czytaj więcej

12 lipca 2022

Nowa ustawa deweloperska – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (dalej jako „DFG”) to całkowicie nowa instytucja, nieznana dotychczas obowiązującej ustawie deweloperskiej. DFG wzorowany jest na innych,...

komentarze (0)

czytaj więcej

01 lipca 2022

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Prospekt informacyjny to zestawienie danych, które deweloper już na gruncie starej ustawy miał obowiązek doręczyć osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. Do tej pory prospekt...

komentarze (0)

czytaj więcej

07 czerwca 2022

Nowa ustawa deweloperska – mieszkaniowe rachunki powiernicze

Mieszkaniowe rachunki powiernicze są podstawowym instrumentem mającym zapewnić nabywcy nieruchomości ochronę jego środków. Wpłaty nabywców nie trafiają bezpośrednio do dewelopera,...

komentarze (0)

czytaj więcej

24 maja 2022

Co dalej z nową ustawą deweloperską - kolejne zmiany i propozycje

Termin wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej przewidziany na 1 lipca 2022 r. zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim czasie można było zaobserwować wzmożenie działań legislacyjnych...

komentarze (0)

czytaj więcej

22 lutego 2022

Nowa ustawa deweloperska – umowa rezerwacyjna

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie nowego lokum, nabywcy często potrzebują dodatkowego czasu do namysłu, a dla niektórych ten czas jest wręcz niezbędny, aby uzyskać kredyt. Z...

komentarze (0)

czytaj więcej

09 grudnia 2021

Nowa ustawa deweloperska – do jakich umów i kto musi ją stosować

W poprzednim artykule opisaliśmy przepisy przejściowe, wyjaśniliśmy od kiedy nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie i w jakich sytuacjach możliwe będzie dokończenie przedsięwzięć deweloperskich...

komentarze (0)

czytaj więcej

01 grudnia 2021

Nowa ustawa deweloperska – od kiedy należy ją stosować

Nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, ale w pewnych przypadkach możliwe będzie jednak dokończenie przedsięwzięć deweloperskich na starych przepisach. Kto może liczyć na...

komentarze (0)

czytaj więcej