Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. w formie wideokonferencji

Dnia 16 stycznia 2019 roku skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu, przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, który wprowadza możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu zmian, "inspiracją do [jego] przygotowania (…) była inicjatywa obywatelska w postaci wystąpień kierowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha". Przewidywanym natomiast przez projektodawcę efektem wprowadzenia zmian ma być doprowadzenie do "pobudzenia przedsiębiorczości osób fizycznych i prawnych rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z o.o. przez usprawnienie procedur organizacyjnych w spółkach z o.o".

 

Zgodnie z projektowaną zmianą, umowa spółki mogłaby dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co miałoby obejmować w szczególności:

 

  • transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Uchwały powzięte na takim zgromadzeniu dołączałoby się do księgi protokołów w postaci transkrypcji protokołu elektronicznego poświadczonej podpisami zarządu wraz z zapisem audio-wideo tak odbytego zgromadzenia wspólników. Jednocześnie, do księgi protokołów należało będzie dołączyć również dowody zwołania zgromadzenia wspólników.

 

Zaproponowaną przez Prezydenta regulację ocenić należy pozytywnie, jako wprowadzającą ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. zbliżone  jak te przewidziane dla spółek akcyjnych. Warto zwrócić uwagę, że między tymi spółkami po zmianach powstaną pewne różnice, np.: dotyczące tajności głosowań, a zasadność tego zróżnicowania budzi pewne wątpliwości. Będziemy śledzić postęp prac nad tym projektem.

 

Autor:

Karolina Durbacz

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: spółka z o. o.

2022-01-10 10:49:45

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest naturalną czynnością spotykaną w obrocie gospodarczym. Często jest ona skutkiem działań prowadzących do restrukturyzacji grup...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2020-12-15 09:26:04

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

 Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mogą zmienić formę prowadzonej przez nich działalności na bezpieczniejszą. Formą prawną dającą poczucie stabilizacji są...

 

komentarze (0)

czytaj więcej