powrót

5 grudnia 2018

Przed zawarciem umowy spółki

Jakie kwestie powinien przemyśleć przed zawarciem umowy spółki przyszły komandytariusz lub komplementariusz? Czy warto zawierać umowę przedwstępną? Czym jest ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy na nasz blog.

 

Kliknij w tytuł by przejść do artykułu: