powrót

26 listopada 2019

Nieruchomości rolne – wybrane ograniczenia w obrocie

Kiedy mamy do czynienia z nieruchomością rolną? Kto może ją nabyć? Komu przysługuje prawo pierwokupu? Zapraszamy do lektury omówienia wybranych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.

 

Przejdź do bloga