powrót

21 listopada 2019

Wykonawca bez kary umownej za odstąpienie

W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodu nieterminowych płatności inwestora, wykonawca nie może domagać się kary umownej za odstąpienie – taka uchwała zapadła wczoraj w Sądzie Najwyższym. Po szczegóły zapraszamy na nasz blog.

 

Przejdź do bloga