powrót

2 listopada 2022

Obowiązek budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych

Nowelizacja ustawy o elektromobilności nałożyła na deweloperów, właścicieli i zarządców budynków niemieszkalnych oraz tzw. dużych przedsiębiorców obowiązek budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Koszty te może w dużej mierze pokryć program dotacji, który ruszył od 1 listopada. Jakie inwestycje mogą ubiegać się o dotację? Jaka jest wysokość dotacji? Jak wygląda procedura składania wniosków? 

 

Przejdź do bloga