powrót

26 października 2022

Nowa ustawa deweloperska – kary umowne

Kara umowna to pierwszy instrument, po który sięgają nabywcy w przypadku niedotrzymania przez dewelopera terminu odbioru czy też przeniesienia prawa własności lokalu. Odpowiednio zastrzeżona kara umowna może zabezpieczać także interesy dewelopera. Chcąc uniknąć zastrzeżeń ze strony UOKiK-u, przy wprowadzaniu kar umownych do umowy deweloperskiej, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach wynikających m. in. z ustawy deweloperskiej. Jak powinny kształtować się kary umowne w umowie deweloperskiej? Jakie są w tym zakresie różnice pomiędzy „starą”, a nową ustawą deweloperską? Zapraszamy na nasz blog!

 

Przejdź do bloga