powrót

4 luty 2019

Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. w formie wideokonferencji

16 stycznia 2019 roku skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, który wprowadza możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po więcej szczegółów zapraszamy na nasz blog.

 

 

Przejdź do bloga