powrót

30 marca 2021

Zgoda KOWR na zbycie i nabycie ziemi rolnej

Chcesz kupić ziemię rolną, ale nie masz statusu rolnika? Chcesz sprzedać grunt rolny przed upływem 5 lat od jego nabycia? Potrzebujesz zgody KOWR. Sprawdź jakie warunki należy spełnić, żeby dana decyzja, o którą wnioskujemy była pozytywna? Jaka jest procedura uzyskiwania powyższych zgód?

 

Przejdź do bloga