powrót

6 kwietnia 2021

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Podejmując działalność gospodarczą w formie spółki przedsiębiorcy często zaczynają od spółki cywilnej. Spółka ta przyciąga niskimi kosztami rozpoczęcia działalności i wejścia na rynek oraz ograniczonymi obowiązkami formalnoprawnymi i księgowymi. Wraz z rozwojem działalności przybywa klientów i zobowiązań, a wraz z nimi rośnie również ryzyko. Co robić, gdy spółka cywilna przestaje wystarczać? Czy spółkę cywilną można przekształcić w spółkę prawa handlowego? Jaką docelową formę prawną wybrać? 

 

Przejdź do bloga