powrót

7 grudnia 2020

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Spółka z o.o. przyciąga przedsiębiorców możliwością ograniczenia odpowiedzialności wspólnika, gdyż co do zasady, za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako osoba prawna. Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz założyć lub przekształcić się w spółkę z o.o.? 

 

Przejdź do bloga