powrót

3 marca 2021

Maksymalna kara umowna "za zwłokę"

Czy w umowach o roboty budowlane lub prace budowlane musi być wskazana maksymalna kara umowna „za zwłokę”? Takie zagadnienie prawne wpłynęło do Sądu Najwyższego w dniu 17 lutego 2021 roku od Sądu Okręgowego w Łodzi. Po więcej szczegółów zapraszamy na nasz blog.
 

Przejdź do bloga