powrót

11 stycznia 2024

ESG i obowiązek raportowania niefinansowego

Od 2024 roku największe przedsiębiorstwa będą zobowiązane poszerzyć zakres publikowanych raportów - zgodnie z unijną dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku zobligowane będą do wykonywania raportowania niefinansowego dotyczącego zrównoważonego rozwoju w szerszym zakresie, niż było to wymagane dotychczas. Czym jest ESG? Czy dyrektywa CSRD obowiązuje w Polsce? Kto jest zobowiązany do raportowania niefinansowego? Jakie są kryteria raportów niefinansowych? Czy za niezłożenie raportu są przewidziane sankcje? 

 

Przejdź do bloga