Umowa inwestycyjna ze start-upem

Doradztwo prawne dla inwestora przy audycie prawnym start-upu oraz zawarciu i wdrożeniu umowy inwestycyjnej. Działając na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, we współpracy z doradcą biznesowym, wzięliśmy udział w audycie start-up’u działającego w formie spółki kilku osób fizycznych. Po ocenie pozyskanej wiedzy oraz po dokonaniu uzgodnień stron przygotowaliśmy i negocjowaliśmy umowę inwestycyjną, regulującą dalsze działania i wzajemne relacje stron. Na podstawie umowy inwestycyjnej fundusz, jako inwestor finansowy, oraz spółka dotąd rozwijająca przedsięwzięcie, założyli nowy podmiot – spółkę celową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Główny wkład finansowy do spółki celowej zapewnił nasz Klient, a następnie spółka celowa nabyła istotne do dalszego rozwijania przedsięwzięcia składniki majątku od spółki działającej dotychczas.  W umowie inwestycyjnej określono m.in.: zasady osobistego zaangażowania stron i innych osób w rozwijanie projektu, ochronę potencjału konkurencyjnego spółki celowej, zasady corporate governance (współkontrolę i współpracę korporacyjną, w tym udział w organach spółki), warunki dalszego finansowania spółki celowej przez inwestora, a także zasady zbywania jej udziałów (wyjście z inwestycji) oraz zasady dalszego funkcjonowania spółki pierwotnie rozwijającej przedsięwzięcie.