Doradzaliśmy przy sprzedaży akademika

Zespół prawników naszej Kancelarii pod kierownictwem Agaty Pawlak-Jaszczak przy sprzedaży dwóch kompleksów nieruchomości we Wrocławiu. W skład przedmiotu transakcji wchodziła nieruchomość, zabudowana funkcjonującym prywatnym akademikiem z ok. 150 miejscami (objęta decyzją umożliwiającą jego rozbudowę), a także nieruchomości, na których możliwa jest realizacja podobnych inwestycji z około 500 miejscami. 

 

Pracę przy projekcie zaczynaliśmy na samym jego początku, wspierając Klienta przy nabyciu nieruchomości.  Braliśmy udział w procesie due diligence, a następnie w negocjacjach warunków umowy nabycia. Pomagaliśmy też później na etapie regulowania stanu prawnego nieruchomości, uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji, a w kolejnym etapie w negocjowaniu i wykonaniu umowy generalnego wykonawstwa. Doradzaliśmy także przy uruchamianiu działalności akademika – tworzyliśmy regulaminy, wzory umów, pomagaliśmy przy tworzeniu systemu internetowej rezerwacji. 

 

Ostatnim etapem projektu była sprzedaż nieruchomości na rzecz spółek należących do europejskiego funduszu. Dokumentacja transakcyjna przygotowywana była w języku polskim i angielskim.

 

Rynek prywatnych akademików w Polsce ma ogromny potencjał. Liczymy na kolejne takie projekty, w których z przyjemnością pomożemy.