Budowa hali produkcyjno-magazynowej w formule build to suit

 

Świadczyliśmy pomoc prawną na rzecz producenta w branży lotniczej i samochodowej przy realizacji nowej siedziby spółki w Polsce oraz budowy hali magazynowo-produkcyjnej.  Nasz Klient wybrał i zakupił nieruchomość dedykowaną pod przyszłą inwestycję. Nowa siedziba i hala produkcyjno-magazynowa musiała spełniać specyficzne wymogi niezbędne na potrzeby zwiększającej się produkcji. W ramach inwestycji miał powstać budynek zgodny z dokumentacją projektową, przygotowaną przez Klienta oraz uzyskanym przez niego pozwoleniem na budowę. Po przeprowadzeniu konkursu ofert oraz kilku rund negocjacji wybrany został wykonawca, któremu zlecone zostało wybudowanie budynku „pod klucz”, na zakupionej przez Klienta nieruchomości. Zanim rozpoczęte zostały roboty budowlane na wykonawcę przeniesione zostało pozwolenie na budowę oraz tytuł do nieruchomości, co z kolei poprzedził jej audyt oraz uregulowanie jej stanu prawnego. Umowa zawarta z wykonawcą była kompleksową umową zawierającą elementy umowy o generalne wykonawstwo oraz umowy wieloletniego najmu  (umowa najmu w formule build to suit). W części deweloperskiej umowy określono m.in.: uprawnienia Klienta do zmian w dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę uzyskanych zezwoleń, szereg zabezpieczeń Klienta na wypadek niewykonania umowy lub wykonania umowy niezgodnie z założonym harmonogramem, uczestnictwo w odbiorach częściowych, early access czy szczegółową procedurę odbioru obiektu oraz usuwania ewentualnych jego wad. Część umowy dotycząca najmu przewidywała m.in. możliwość długoletniego korzystania z zabudowanej nieruchomości, prawo do jednostronnego przedłużenia okresu jej obowiązywania jak i brake option, możliwość samodzielnego zarządzania nieruchomością przez Klienta oraz prawo zwrotnego przeniesienia na Klienta tytułu prawnego do nieruchomości.  Po wybudowaniu obiektu wspomagaliśmy Klienta w procedurze jego odbioru i usunięcia usterek oraz bieżącej realizacji umowy najmu.