Zakup i sprzedaż gruntów poprzemysłowych

Obsługa procesu zakupu, przygotowania do sprzedaży i późniejszej sprzedaży gruntu po fabryce odzieżowej Modena S.A. w Poznaniu zlokalizowanej w centrum miasta w zabytkowej dzielnicy Jeżyce. Projekt rozpoczął się od przejęcia własności nieruchomości wchodzących w skład kompleksu „Modena” znajdujących się w różnych spółkach celowych. Przejęcie nastąpiło częściowo w zamian za wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie. W trakcie realizacji tej fazy projektu konieczne okazało się również przejęcie pełnej kontroli i wykup prawie 2000 akcjonariuszy spółki Modena S.A., aby zminimalizować ewentualne ryzyka i zagwarantować Klientowi władztwo nad nieruchomościami wchodzącymi w skład projektu. Następnie Klient przeprowadził otwarte warsztaty z udziałem przedstawicieli Miasta Poznań, architektów i mieszkańców Jeżyc, w wyniku, których powstała koncepcja zabudowy terenu będąca podstawą uzyskania decyzji WZZiT zezwalającej na budowę kompleksu usługowo-biurowo-mieszkaniowego Modena Park. Koncepcja, w oparciu o którą wydano decyzję WZZiT została opracowana z poszanowaniem zarówno historycznego otoczenia, jak i znajdującej się na terenie Modena Park unikalnej zieleni. Po zakończeniu tego etapu procesu deweloperskiego wszystkie nieruchomości wchodzące w skład kompleksu "Modena" wraz z decyzją WZZiT zostały przeniesione do spółki celowej, a sam projekt został sprzedany. Całkowita wartość transakcji wyniosła 65 mln PLN. Nasi prawnicy wspierali Klienta na wszystkich etapach realizacji projektu.