powrót

14 listopada 2022

Szkolenie: Odbiór lokalu i procedura usuwania wad

Już 23 listopada 2022 r. nasi prawnicy – r. pr. Jacek Łubecki i Magdalena Komudzińska przeprowadzą szkolenie „Odbiór lokalu i procedura usuwania wad” we współpracy z PZFD Poznań. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:

 

  • Zawiadamianie nabywcy o terminie odbioru i skutki jego niestawiennictwa.
  • Przebieg odbioru i odmowa odbioru lokalu przez nabywcę.
  • Zgłoszenie wady istotnej – co dalej?
  • Protokół odbioru lokalu – co powinien zawierać?
  • Terminy na zajęcie stanowiska i usunięcie wad przez dewelopera
  • Wydanie lokalu nabywcy przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – jak zabezpieczyć interes dewelopera?
  • Obciążanie nabywców kosztami za lokal przed przeniesieniem prawa własności – zastrzeżenia UOKiKu.
  • Początek biegu terminu rękojmi – odbiór, wydanie czy zawarcie umowy przenoszącej własność?

Serdecznie zapraszamy!